EN

Zozula Jolanta

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Zakład Nauk o Rodzinie, Pracownia Prawa i Kryminologii

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

Doktor nauk prawnych w dyscyplinie prawo, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Magister prawa, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Zainteresowania naukowe

Przedmiotem zainteresowań naukowych jest prawo rodzinne i opiekuńcze a w jego zakresie szczególnie instytucje władzy rodzicielskiej oraz przysposobienia. W zakres zainteresowań naukowych wchodzą ponadto: prawa człowieka, prawa dziecka oraz system pieczy zastępczej.

Najważniejsze publikacje

Zozula J., Przysposobienie instytucja szlachetna - lecz mało konkretna, Jurysta, Magazyn Prawniczy, 2006, Nr 11, s. 13-17.

Zozula J., Rodzicielstwo adopcyjne w świetle prawa, (w:) Kwak A. (red.) Rodzicielstwo - między domem, prawem, służbami społecznymi, Wyd. APS, Warszawa 2008 r., s. 151-171.

Kwaśniewska A., Zozula J., Rodzinne domy dziecka - problematyka prawna., Analizy, Raporty, Ekspertyzy, Nr 1/2009, www.interwencjaprawna.pl/docs/ARE-109-rodzinne-domy-dziecka.pdf.

Zozula J., Pomarańska - Bielecka M., Rozdziały 2, 3, 4, (w:) Trocha O. (red.) Rodzicielstwo zastępcze - komentarz do przepisów, http://rodziny.interwencjaprawna.pl/pliki/rodzicielstwo-zastepcze-komentarz.pdf, s. 8-38, s. 52-58.

Romaniuk A., Zozula J., Prawne aspekty ingerencji pracownika socjalnego w przypadku przemocy w rodzinie, (w:) Kwak A., Wyrwich - Hejduk E., W kręgu zagadnień pracy socjalnej. Podręcznik Akademicki, Warszawa 2011, s. 136-155.

Zozula J., System pieczy zastępczej. Vademecum pomocy społecznej., Wydawnictwo ProLex, Poznań 2011 r., płyta CD.

Zozula J., Adopcja dziecka niepełnosprawnego, Szkoła Specjalna, 2011, Nr 2, s. 135–141.

Zozula J., Nielegalny obrót dziećmi pod pozorem adopcji, Szkoła Specjalna, 2013, Nr 1, s. 56–67.

Projekty badawcze

Kierownik projektu badań własnych nt. "Zasada subsydiarności przysposobienia zagranicznego a dobro dziecka" - grant APS.

Wykonawca projektu badań statutowych nt. "Ochrona prawa do życia w rodzinie osób z zaburzeniami psychicznymi" - grant APS.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Muzyka jazzowa, wycieczki piesze i rowerowe, filmy historyczne i biograficzne.

 

dr Jolanta Zozula
03-07-2018

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej współorganizowanego przez APS. Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 21 września 2018 roku.
28-06-2018

Rekrutacja na studia doktoranckie WNP i WSNS

Nabór na studia DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, kierunek: PEDAGOGIKA oraz WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH, kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W…
04-07-2018

W służbie praw dziecka – dziedzictwo Ireny Sendlerowej

Zachęcamy do przeczytania artykułu, który ukazał się w Głosie Nauczycielskim i jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej w APS, obrazującego przesłanie Ireny Sendlerowej.