Instytut Psychologii

STRUKTURA INSTYTUTU PSYCHOLOGII

KATEDRA PODSTAW PSYCHOLOGII

PRACOWNIA METODOLOGII

PRACOWNIA PSYCHOLOGII POZNAWCZEJ

PRACOWNIA PSYCHOLOGII RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH

KATEDRA UNESCO im. Janusza Korczaka

KATEDRA PSYCHOTERAPII I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ CZŁOWIEKA DOROSŁEGO

ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

PRACOWNIA BADAŃ NAD SKUTKAMI STRESU U DZIECI I MŁODZIEŻY

PRACOWNIA DIAGNOZY I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DZIECIOM Z ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI

ZAKŁAD PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ

ZAKŁAD PSYCHOLOGII OSOBOWOŚCI

ZAKŁAD PSYCHOLOGII ROZWOJU I WYCHOWANIA

PRACOWNIA SPOŁECZNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

PRACOWNIA PSYCHOLOGII SZKOLNEJ

PRACOWNIA FILOZOFII WYCHOWANIA

PRACOWNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

AKADEMICKA PORADNIA PSYCHOLOGICZNA