EN

Inicjatywy 2016

Wieczór Autorski

22go czerwca odbyło się spotkanie związane z premierą książki „Odsłony tożsamości”, której autorami są Anna Batory, Elwira Brygoła oraz Piotr Oleś. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN. Anna Batory jest pracownikiem Istytutu Psychologii gdzie naukowo zajmuje się kwestiami związanymi min. z tożsamością.

Podczas spotkania zastanawiano się czy tożsamość jest „duchowym problemem naszych czasów”? Czy jest konieczna we współczesnym świecie? Jest przeszkodą dla adaptacji czy jej koniecznym warunkiem? "Stała, jakby wynikało z nazwy, czy jednak zmienna? Spójna, co zdaje się należeć do jej istoty, czy jednak złożona i niejednoznaczna jak światowid? I wreszcie – osobista czy społeczna? Pytania dotyczące tożsamości, te znane od lat i te nowe, wynikłe z interakcji między osobą a kulturą, wciąż inspirują, niepokoją, motywują do badań."

 Odachowska

Konferencja

W sobotę 14 maja 2016 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie odbyła się konferencja pod tytułem „Na pograniczu psychozy”, pierwsza edycja cyklu „Praktyczne aspekty pracy psychoterapeutycznej”. Konferencja była organizowana przez Polskie Towarzystwo na rzecz Psychologicznego i Społecznego Podejścia do Psychoz (Polski oddział ISPS), Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”, Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii PSYCHE PLUS oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.

Honorowym gościem i głównym prelegentem na konferencji był lekarz psychiatra, profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kopenhaskiego oraz analityk szkoleniowy Duńskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego Bent Rosenbaum. Podczas swojego wykładu „Skąd wiem, że mam «Ja»” profesor Rosenbaum opowiadał o podstawowych pytaniach i interwencjach w psychoterapii osób w psychotycznym stanie umysłu.

Jeśli chcecie dowiedzieć się wiecej, polecamy przeczytanie relacji.

 

Inicjatywy 2015

W dniach 15 - 16 maja 2015 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie odbyła się V edycja Konferencji Zespołu Badania Wpływu Społecznego "ZaBaWa". Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z szeroko rozumianym wpływem społecznym.

Konferencja  "ZaBaWy" jest spotkaniem badaczy i praktyków, które stanowi płaszczyznę wymiany wiedzy na temat różnych przejawów wpływu społecznego w przestrzeni prywatnej i publicznej. W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi, doktoranci, studentci i praktycy.

"ZaBaWa" ma charakter corocznych spotkań, na których uczestnicy przyglądają się zjawisku wpływu społecznego z perspektywy teoretycznej, empirycznej i praktycznej. Po udanych konferencjach we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Katowicach "ZaBaWa" ponownie zawitała do Warszawy.

https://zespolbadaniawplywuspolecznego.wordpress.com/ - Strona Zespołu Badania wpływu Społecznego "ZaBaWa"
http://psps.psychologia.pl/ - Strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej "PSPS"

 

Inicjatywy 2014

10-11.10. 2014 odbyła się interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja Polska na Kozetce - o sile i kruchości jednostki we współczesnym, globalnym świecie widzianym z perspektywy psychologii społecznej i psychodynamicznej.

Organizatorami byli Akademia Pedagogiki Specjalnej wraz z Instytutem Analizy Grupowej Rasztów, a celem konferencji było stworzenie wspólnej przestrzeni do refleksji nad zawartymi w tytule kwestiami.

Referaty wygłosili:

  • Halina Brunning – Psychoanalityczne spojrzenie na turbulencje współczesnego świata
  • Olya Khaleelee – Grupa jako mikrokosmos społeczeństwa
  • Richard Morgan-Jones – Naruszona skóra: od traumy poniżenia przez pokorę aż po odrodzenie 
  • Sylwia Cichowska i Rafał Cichowski – Borderline – jakie to polskie
  • Prof. Andrzej Leder  – Historia z perspektywy psychoanalitycznej

Halina Brunning, Olya Khaleelee oraz Richard Morgan-Jones mieszkają i pracują w Anglii. Łączy ich psychodynamiczne podejście oraz członkostwo w ISPSO (International Society for the Psychoanalytic Study of Organisations) i OPUS (Organisation for Promoting Understanding of  Society).

Podczas konferencji poza wykładami odbyły się dyskusje w małych grupach oraz Social Dreaming Matrix (SDM) – grupowe doświadczenie odsłaniające wzorzec myślenia/śnienia na temat społeczności, wprowadzone przez Gordona Lawrence’a, a po raz pierwszy zastosowane w Polsce w 2005 roku.

Aktualności

18-10-2018

Zakładanie konta ORCID. Jak otrzymać swój unikalny numer?

ORCID to unikalny numer identyfikacyjny naukowca, który pomaga likwidować problem identyfikacji autorów działających na tym samym polu badawczym w przypadku bardzo popularnych nazwisk, precyzować tożs…
20-09-2018

Wykład otwarty - profesor wizytująca z Università di Torino

Zapraszamy na wykład otwarty profesor wizytującej Dr Maddaleny Cannito z Universita di Torino, 8 listopada, Sala Senatu APS
17-10-2018

Studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori

Zapraszamy na studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii peda…