EN

Pracownicy  Facebook

Naszą Katedrę tworzą osoby, zainteresowane szeroko pojętą psychologią społeczną. To co jest dla nas wspólne, to właśnie WSPÓLNOTOWOŚĆ, czyli bycie razem i korzystanie z tego co razem robimy.

Oprócz prowadzenia specjalności, staramy się organizować wraz ze studentami ciekawe aktywności, a także współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. Zależy nam, aby nauka łączyła się z praktyką.

Jeśli czujecie, że chcecie coś razem z nami zrobić, zapraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniżej znajduje się opis:

 • naszej specjalności,

 • wydarzeń, które współorganizujemy - szczegóły na naszym Fanpage'u,

 • organizacji, z którymi współpracujemy,

 • zajęć, które prowadzimy.

Nasze naukowe zainteresowania oraz realizowane projekty badawcze możecie znaleźć w zakładce Sylwetki Naukowe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specjalność Psychologia społeczności

Przesłanki utworzenia specjalności:

1. Zgodność z misją APS

2. Zwiększenie swobody wyboru studentów; wzbogacenie ich profilu zawodowego

3. Uspójnienie dotychczasowej specjalności z zakresu psychologii społecznej

Psychologia społeczności dotyczy funkcjonowania jednostki w lokalnym środowisku społecznym, jakości życia jednostek i społeczności, której są członkami oraz relacji między społecznością a państwem i jego strukturami. Problematyka psychologii społeczności jest interdyscyplinarna. Obejmuje psychologię społeczną, środowiskową i międzykulturową, socjologię, ekologię, geografię społeczną, antropologię kulturową.

Absolwenci z tą specjalnością powinni posiąść umiejętności pomocne w:

 • rozpoznawaniu potrzeb i problemów społeczności,

 • animowaniu aktywności społecznej i obywatelskiej,

 • znajdowaniu właściwej formuły organizacyjnej,

 • integracji społeczności,

 • wspomaganiu rozwoju przedsiębiorczości społecznej,

 • pomocy w rozwiązywaniu problemów i pokojowym radzeniu sobie z konfliktami,     

 • zapobieganiu zjawiskom patologii społecznej (np. agresji, uprzedzeniom, różnym formom wykluczenia),

 • interwencji w przypadku ich zaistnienia,

 • metodyce kształcenia umiejętności społecznych i obywatelskich w danej zbiorowości.     

Istotną jest także umiejętność monitorowania zmian społecznych, badania w działaniu, różnych form (jakościowych i ilościowych) ewaluacji podejmowanych inicjatyw społecznych.

Program podzielony jest na 6 modułów o nierównej liczbie kursów. Zakłada się, że trzon specjalności stanowi ok 2/3 proponowanych kursów. Ich zaliczenie jest konieczne dla ukończenia specjalności. Pozostała 1/3 kursów jest udostępniona dla innych specjalności Instytutu (klinicznej, kształcenia i wspierania rozwoju), a w razie możliwości i po odpowiednich uzgodnieniach, także studentów innych specjalności prowadzonych przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych.

Nasza ulotka

Opis oferowanych kursów 

Współpracujemy min. z:

 • Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Warszawie (przy Centrum Praw Kobiet).

Wydarzenia, które organizujemy wraz ze studentami:

 • Marzec 2013 - Psychologia i medycyna międzykulturowa, prezentacja wyników badań dotyczących opieki medycznej dla obcokrajowców w Polsce, spotkanie z Miłką Jabłecką z Instytutu Spraw Publicznych.

 • Październik 2012 – projekcja filmu oraz panel dyskusyjny „Integracja w Europie a integracja po polsku - tożsamość kulturowa a poczucie obcości”. Panel odbywa się we współpracy z Fundacją Polskie Forum Migracyjne, Instytutem Spraw Publicznych, Helsińską Fundacja Praw Człowieka.

 • Maj 2012 - spotkanie z Anną Sawińską, właścicielką popularnego bloga o codziennym życiu w Korei Południowej: www.wkorei.blogspot.com, a także autorką esejów o Korei Południowej pt. „W Korei”, książki wydanej nakładem wydawnictwa „Kwiaty Orientu."

Zajęcia, które prowadzimy:

Magda Budziszewska

 • Metodologia badań psychologicznych
 • Metody jakościowe w badaniach edukacyjnych (jakościowe badania edukacyjne)
 • Metody jakościowe w badaniach społeczności 
 • Podstawowe umiejętności pomagania
 • Seminarium magisterskie

Karolina Konopka

 • Wprowadzenie do psychologii
 • Metodyka prowadzenia szkoleń
 • Metodyka prowadzenia warsztatów
 • Organizacja szkoleń
 • Warsztat współpracy i komunikacji w zespole

Paweł  Smółka

 • Psychologia społeczna
 • Praktyka konsultingu
 • Psychologia coachingu
 • Wpływ i zmiana społeczna
 • Psychologia pracy i organizacji
 • Metody selekcji zawodowej i oceny pracowników
 • Entrepreneurship and innovation: a social psychology perspective

Michał Szulawski

 • Psychologia społeczna
 • Metody pomocy psychologicznej
 • Psychologia coachingu
 • Negocjacje i mediacje

Anna Zajenkowska

 • Psychologia międzykulturowa
 • Warsztat umiejętności międzykulturowych
 • Umiejętności międzykulturowe w praktyce
 • Case study. Społeczność koreańska
 • Seminarium magisterskie

Aktualności

20-04-2018

„Europejski Dzień Logopedy - Usłysz mnie”

IV Konferencja „Europejski Dzień Logopedy - Usłysz mnie" Dnia 27.04.2018 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbędzie się konferencja „Europejski Dzień Logoped…
18-10-2017

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej.
06-04-2018

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - WYSTAWY

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ serdecznie zaprasza na wystawę malarstwa prof. WIESŁAWA BIEŃKUŃSKIEGO pt. Skaza (Galeria APS przy ul. Szczęśliwi…