EN

Bieńkowska Agnieszka

Stanowisko: starszy wykładowca

Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej, Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania

E-mail: abienkowska@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
 • magister psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki rozwoju człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z nabywaniem wiedzy oraz racjonalnością i nieracjonalnością myślenia na różnych etapach życia ludzkiego. Prowadzone badania dotyczą przejawów i uwarunkowań myślenia magicznego.

Najważniejsze publikacje

 • Bieńkowska, A. (1999). Forma, treść i funkcje myślenia magicznego dzieci. Kwartalnik Pedagogiczny, 1(171), 95-105.
 • Bieńkowska, A. (2003). Zjawisko narodzin w oczach dzieci przedszkolnych. W: L. Wojciechowska (red.), Spostrzeganie zjawisk świata społecznego przez dzieci, młodzież i młodych dorosłych (s. 7-26). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Bieńkowska, A. (2009). Lęk i reaktywność emocjonalna a przesądność uczniów. Psychologia Rozwojowa, 14(1), 71-80.
 • Bieńkowska, A. (2010). Co dzieci myślą o istotach magicznych i magii? Dziecięce przekonania o magii w świetle badań empirycznych. W: D. Musiał, E. Rydz (red.). Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka (s. 47-58). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Bieńkowska, A. (2010). Temperamental Traits, Anxiety-trait, and Magical Beliefs in Young Adolescents. W: D. Musiał, E. Rydz (red.). The Psychology of Human Development (s. 155-175). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Bieńkowska, A. (2011). Belief in the Causative Power of Words as a Manifestation of Magical Thinking in Late Childhood. Polish Psychological Bulletin. 42(4), 226-234.
 • Sokołowska, E., Bieńkowska, A. przy współpracy Batory, A., Sicińskiej, M, Weigl, B. (2012). Ćwiczenia z psychologii rozwoju. W: B. Weigl (red.). Psychologia rozwoju i podstawy pomagania. Teoria – ćwiczenia – praktyka (s. 13-90). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Bieńkowska, A. (2012). Student’s School Achievements and the Clarity of Principles concerning Functioning at School vs. the Location of a Sense of Control of Academic Standing. In: D. Musiał, E. Rydz (red.). The Psychology of Human Development vol. 2 (p. 39-59). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Bieńkowska, A. (2013). Wiedza dzieci i dorosłych o przyczynach chorób somatycznych. W: E. Zasępa (red.). Doświadczanie choroby i niepełnosprawności (s. 10-23). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Tyszuk, A., Bieńkowska, A. (2015). Okres prenatalny. W: H. J. Grzegołowska-Klarkowska (red.). Psychoanalityczne teorie rozwoju. Niezbędnik (s. 171-178). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Bieńkowska, A. (2016). Belief in the magical power of words in early adulthood. In: H. Liberska (ed.). Current psychosocial problems in traditional and novel approaches. Volume 4. Tree worlds of human life (p. 89-107). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Projekty badawcze

Kierownik projektu BW 1/09-II „Opracowanie narzędzia do diagnozy przekonań magicznych o sprawczej mocy słów u dzieci i dorosłych”.

Pełnione ważne funkcje

Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Rola kobiet w historii ludzkości.

 

dr Agnieszka Bieńkowska
26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…
29-01-2018

Seminarium - INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRAKTYCE

Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Fundacją Centrum Wspierania Zdolności zaprasza przedstawicieli szkół i poradni psychologiczno-pedag…