EN

Bronowski Paweł

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Jednostka: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego

Kontakt: (kliknij)

 

Psycholog kliniczny, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej.  Autor publikacji dotyczących schizofrenii i metod pomocy osobom chorującym psychicznie. Współtwórca i wieloletni koordynator kompleksowego programu wsparcia społecznego dla osób chorujących w Warszawie.

Członek  Komisji Ekspertów do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.  Przewodniczący Rady Merytorycznej Porozumienia na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie skupiającego osoby chorujące, ich rodziny oraz profesjonalistów z programów środowiskowych. Od kilku lat zaangażowany we wspieranie ruchu samopomocowego osób chorujących psychicznie.  (https://www.facebook.com/WspieramyOsobyChorePsychicznie).

Zainteresowania naukowe

- funkcjonowanie społeczne i jakość życia osób chorujących psychicznie

- efektywność systemów wsparcia

- proces zdrowienia, umacnianie i samopomoc osób chorujących

- problematyka uzależnień

 

Kariera naukowa

- 1999 doktor nauk humanistycznych, tytuł rozprawy: „Czynniki związane z  podejmowaniem leczenia i utrzymywaniem abstynencji” (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

 

- 2013 doktor habilitowany,  tytuł rozprawy „Środowiskowe systemy wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie” (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań|).

 

Kierowanie projektami

 • Substance abuse among Polish older patients of the general hospital,  Fogarty International Center, University of Michigan, 2004 – 2007,
 • Sieci społeczne osób przewlekle chorych psychicznie, grant finansowany ze środków Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009-2010.
 • Środowiskowe systemy rehabilitacji i wsparcia w procesie zdrowienia osób     chorych psychicznie, Narodowe Centrum Nauki, 2009 – 2012,
 • Proces zdrowienia u osób chorujących psychicznie uczestniczących w  ruchu samopomocowym, grant finansowany ze środków Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2018-2019.   
 • Doradcy ds Zdrowienia. Wsparcie procesu zdrowienia i aktywizacji społecznej osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2019-2021.

Ważniejsze Publikacje

 1. Bronowski P., Załuska M. (2005) Wsparcie społeczne pacjentów przewlekle chorych psychicznie, Psychiatria Polska, 2., 345 – 357.
 2. Bronowski P., Sawicka M., Kluczyńska M., (2009) Charakterystyka populacji objętej środowiskowym systemem rehabilitacji i wsparcia społecznego, Psychiatria Polska 4, 421-434.
 3. Bronowski P., Sawicka M., Kluczyńska S. (2011) Rozpowszechnienie spożycia alkoholu wśród pacjentów szpitali ogólnych po 60 roku życia, Gerontologia Polska, 1(19), 47-52.
 4. Bronowski P. (2012) Oparcie społeczne. w: Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., Psychiatria, Tom 3, Metody leczenia, zagadnienia etyczne, prawne, publiczne, społeczne, Elsevier Urban &Partner, Wrocław, str. 610-614.
 5. Bronowski P. (2012) Środowiskowe systemy wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 6. Bronowski P., Sawicka M., Rozya P. (2016) Who are and shelter housing users and and what do they expect ? Postępy Psychiatrii i Neurologii, 25, 32-41.
 7. Bronowski P., Chotkowska K., Bednarzak J.(2016) Ruch samopomocowy osób z doświadczeniem choroby psychicznej – Grupa Wsparcia TROP, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 3, 190-195.
 8. Bronowski P., Chotkowska K., Rowicka M (2017) Patient’s Clubs – underestimated support programmes, Postepy Psychiatrii i Neurologii, 26(4):221-235
 9. Sawicka M., Bronowski P. (2016) Społeczna rehabilitacja  zaburzeń psychicznych. Środowiskowe metody pomocy osobom z doświadczeniem choroby psychicznej, W: Psychologia kliniczna pod red Cierpiałkowska L., Sęk H., Warszawa, PWN.
 10. Bronowski P., Rowicka M., Jarmakowicz M., (2017) Social networks and social functioning level among Occupational Therapy Workshops and Community-Based Support Centres users., Psychiatr. Pol., 51(1): 139–152.

 

dr hab., prof. APS Paweł Bronowski
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego
27-08-2019

INAUGURACJA

3 października (czwartek), w audytorium im. Janusza Korczaka, rozpoczynamy nowy rok akademicki 2019/2020. Wykład inauguracyjny pt. ”Zapiski na marginesie sztuki” wygłosi Profesor Jan Englert - Dyrekto…