Prof. dr hab. Jan Czesław Czabała

Prof. dr hab. Jan Czesław Czabała

Stanowisko: profesor

Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej

E-mail: czabala@aps.edu.pl

Kariera naukowa

Tytuł profesora – Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków – 2001

Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych – Wydzał Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków –1990

Stopień doktora nauk humanistycznych – Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków –1976

Magisterium z psychologii – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski – 1966

Zainteresowania naukowe

Psychologia kliniczna: psychopatologia zaburzeń psychicznych, proces zdrowienia osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, programy wspomagające powrót do zdrowia; psychoterapia: skuteczność psychoterapii, proces psychoterapii, czynniki leczące w p[sychoterapii, integracja w psychoterapii, metody kształcenia psychoterapeutów; poradnictwo psychologiczne: teorie poradnictwa, zastosowania, efektywność; promocja zdrowia psychicznego: wskaźniki zdrowia psychicznego, programy promocji zdrowia psychicznego, polityka w zakresie promocji zdrowia psychicznego.

Najważniejsze publikacje

Czabała J.C., Kluczyńska S. (2015) Poradnictwo psychologiczne, PWN, Warszawa

Czabała J.C., Charzyńska K., (2013) Systematic review of mental health promotion in the workplace. W : Huppert F. A., Cooper C. L. (red.) Interventions and Policies to Enhance Wellbeing, vol. VI, Wiley, , s.170-183

Czabała J.C. (2012) Zdrowie psychiczne: definicje, wskaźniki determinanty, zagrożenia, promocja. W: Wiórka J., Pużyński S., Rybakowski J. (red.) Psychiatria, Elsevier, Wrocław, t. 3, s.575-584

Czabała J. C. (2012) Psychologiczne metody w leczeniu uzależnień. W: Jabłoński P., Bukowska B., Czabała J.C. (red.) Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów, KBdsPN, s. 171-182

Czabała C., Charzyńska K., Mroziak B. (2011) Psychosocial interventions in workplace mental health promotion: an overview. Health Promotion International, vol. 26 No. S1, s.170-183

Czabała J.C. (2011) Użyteczność kliniczna interwencji wspartych empirycznie, Roczniki Psychologiczne, t. XIV, 1, s. 35-40

Czabała J.C..; (2010) Podstawy psychologiczne współczesnej psychiatrii; w: Psychiatria. Podstawy psychiatrii; Rybakowski J., Pużyński S., Wciórka J. (red.);Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2010, tom 1, 253-262

Czabała J.C., Zabłocka-Żytka L., Szulawski M., Wojda J. (2010) Zapobieganie zachowaniom destrukcyjnym i autodestrukcyjnym wśród dzieci i mlodzież szkolnej. W: Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce, s. 13-22

Herczyńska G., Czabała J. C. (2010) Poland; w: Braddick F., Corral V., Jenkins R., Jane-Llopis E. (red..) Child and Adolescent Mental Health in Europe: Infrastructures, Policy and Programmes, Luxemburg: European Communities’; 139-158

Czabała J.C. (2010) Czynniki leczące psychoterapii, PWN, Warszawa. 

Projekty badawcze

- Kierownie polską częścią grantu Komisji Europejskiej “ Empowerment of Children and Adolescents of Mentally Ill Parents through Training of Professionals working with children and adolescents CAMILLE”, project realizowany w 2014-2015

- Kierowanie polską częścią grantu Komisji Europejskiej “ European Masters Programme in Recovery and Social Inclusion” w 2013-2015

-  Kierowanie polską częścią grantu Komisji Europejskiej “Child and adolescent mental health in enlarged Europe: Development of effective policy and practices (CAMHEE)”, projekt realizowany w 2007- 2009r.

- Udział w programie badawczym finansowanym przez Komisję Europejską „Developing the Evidence base for Mental Health Promotion and Prevention In Europe: a Database of programmes and the production of guidelines for Policy and practice (DataPrev)”,  2007-2011.

- Ekspert w programie badawczym Komisji Europejskiej  „Promotion of Mental Health – Improving Practice and Policy” (ProMenPol) –w 2007 - 2010.

- Polski koordynator grantu Komisji Europejskiej „EMILIA”, dotyczącego wdrażania „learning organisations” w pracy z osobami chorymi psychicznie, 2005-2010.

- Kierowanie grantem po konkursie międzynarodowym: „International Substance Abuse Research Training”, grant NIH Fogarty International Center, 2006-2010.

- Polski koordynator grantu Komisji Europejskiej „OSCAR” na temat wypalenia zawodowego pracowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej w latach 2001-2004.

- Główny wykonawca w grancie: „IMHPA-Implementing Mental Health Promotion Action” finsowanym przez Komisję Europejską i Holenderskie Ministerstwo Zdrowia 2001-2004

- Kierowanie grantem po konkursie międzynarodowym: „International Substance Abuse Research Training”, grant NIH Fogarty International Center, 2001-2006.

- Ekspert w programie Komisji Europejskiej „EMIP- European Mental Health Promotion Implementation”, 2005-2007.

- Polski koordynator programu polsko-amerykańskich badań na temat ”Ocena skuteczności krótkiej interwencji terapeutycznej wobec osób nadużywających alkoholu”, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Badań nad Alkoholizmem (NIAAA) (1998-2000).

- Koordynator programu PHARE „Primary prevention of drug demand within the local community” (1998-2000).

- Główny wykonawca w europejskim programie Biomed II „Psychotherapies in Europe”, 1995-1998.

Współpraca międzynarodowa

 • Stypendium Ministra Zdrowia na wyjazd szkoleniowy do Finlandii – styczeń-kwiecień, 1986 r.
 • Stypendium Fulbrighta w Uniwersytecie BYU w Provo USA – wrzesień 1992-lipiec 1993; tam prowadzenie wspólnych badań z prof. prof. Berginem i Lambertem oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu psychopatologii
 • członek ScientificCommitteeEuropeanMonitoringCenter on Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) – 2004-2007
 • członek Working Party on Mental Health przy DG SANCO Komisji Europejskiej – 2001-2005
 • członek WHO Task Force on Mental Health Assessment – 1999-2005 - przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia ds. zdrowia psychicznego przy WHO
 • członek Consulting Editors, "International  Journal of Psychology", 1989-1993
 • członek Consulting Editors, "System Familie".1988-1992
 • członek International Federation for Psychotherapy, od 1984
 • członek Society for Psychotherapy Research, od 1984
 • członek International Family Therapy Association, od 1988
 • członek International Association of Group Psychotherapy, od 1989
 • członek European Health Psychology Association, od 1991

Pełnione ważne funkcje

 • udział w zespołach redakcyjnych: Psychiatria, Postępy Psychiatrii i Neurologii, Psychoterapia, Alkoholizm i Narkomania, Lęk i Depresja
 • przewodniczący Rady ds. Promocji Zdrowia Psychicznego – 1997-2006
 • członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN 2004-2015
 • przewodniczący Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii w latach 1983-1989 i 2001-2004 i 2010-2013
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Zarządu w latach 1991-1994
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Zarządu w latach 1983-1989 i 1995-1998
 • przewodniczący Rady Programowej ds. Kształcenia w zakresie Terapii Uzależnień od Narkotyków przy Biurze ds. Zapobiegania Narkomanii -od 2001
 • przewodniczący Rady Programowej ds. Kształcenia w zakresie Terapii Uzależnień przy PARPA – od 2006
 • przewodniczący Krajowego Zespołu Specjalistycznego ds. Psychologii Klinicznej – 1980-1991
 • zastępca dyrektora ds. badań naukowych Instytutu Psychiatrii i Neurologii – 1991-2002