EN

Danielewicz Dorota

Stanowisko: starszy wykładowca

Jednostka: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży, Pracownia Diagnozy i Pomocy Psychologicznej Dzieciom z Zaburzeniami Rozwojowymi

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

  • doktor nauk humanistycznych, specjalność: psychologia, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński
  • magister psychologii, Instytut Psychologii, UMCS w Lublinie

Zainteresowania naukowe

  • Zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży, zwłaszcza ze spektrum autyzmu
  • Problematyka związana z rehabilitacja i opieką nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną
  • Psychologiczna sytuacja rodzin dzieci z zaburzeniami rozwoju - problemy rodziców i rodzeństwa

Najważniejsze publikacje

Danielewicz, D., Pisula, E. (red.). (2003). Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Pisula, E., Danielewicz, D. (red.). (2005). Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Danielewicz, D. (2006). Funkcjonowanie psychospołeczne nastolatków i dorosłych osób z autyzmem. W: T. Gałkowski, E. Pisula (red.). Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia. (s. 171-183). Warszawa: Wydawnictwo Instytut Psychologii PAN.

Pisula, E., Danielewicz, D. (red.). (2007). Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Danielewicz, D., Rola, J. (2009). Relacje wewnątrzrodzinne – analiza jakości związku małżeńskiego w ocenie rodziców dzieci z zespołem Downa. W: T. Żółkowska, L. Konopska (red.). W kręgu niepełnosprawności – teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej. Dylematy Pedagogiki Specjalnej. Pedagogika specjalna – koncepcje i rzeczywistość V tom. (s. 527-533). Szczecin: PG Wydawnictwo

Danielewicz, D. (2010). Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób z zespołem Downa. W: B. Kaczmarek (red.).Trudna dorosłość osób z zespołem Downa .Jak możemy wspomóc? (s.67-83). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Danielewicz, D., Pisula, E. (red.). (2011). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Pisula, E., Danielewicz, D. (2011). Badania nad rodzicami i rodzeństwem osób z niepełnosprawnością – problemy metodologiczne oaz kierunki poszukiwań. W: D. Danielewicz i E. Pisula (red.). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka. (s. 10-21). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Danielewicz, D., Rola, J. (2011). Funkcjonowanie społeczne i emocjonalne rodzeństwa dzieci z autyzmem. W: D. Danielewicz i E. Pisula (red.). Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka. (s.234-249). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Danielewicz, D., Gendek, M., Wojda, J. (2012). Formy zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania. W: M. Sawicka i A. Kuhn – Dymecka (red.). Psychologia kliniczna. Podręcznik dla specjalistów. (s. 233-305). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Projekty badawcze

  • Udział w projekcie: CAMHEE (Child and Adolescent Mental Health in Enlarged European Union), Work Package 6 - Prevention of (self) destructive behaviour patterns in school settings, (2006 – 2009). Kierownik Projektu Prof. dr hab. Czesław Czabała
  • Projekt „Zachowania agresywne, samouszkadzające i stereotypowe a funkcjonowanie psychospołeczne młodzieży i młodych dorosłych z autyzmem” – (BW – 2009 – 212), kierownik projektu
  • Uczestnictwo jako wykonawca w projekcie – „Autystyczny wzorzec zachowań – korelaty temperamentalne” (BST 2012). Kierownik projektu Prof. dr hab. E. Pisula, Wydział Psychologii UW

Pełnione ważne funkcje

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

dr Dorota Danielewicz
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego