EN

Dobrenko Kamila

Stanowisko: asystent

Jednostka: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, tytuł rozprawy „Uwarunkowania wglądów podmiotu w znaczenie nieświadomie przetwarzanych informacji słownych.”

Tytuł magistra w zakresie psychologii, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.


Zainteresowania naukowe

Efektywność wykorzystywania nieświadomie przetwarzanych informacji płynących ze środowiska zewnętrznego i z wnętrza (również w odniesieniu do wcześniejszych doświadczeń osoby). Jej determinanty, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości osobowościowych. Konstrukt ten może być łączony z pojęciem intuicji (przejawem wykorzystywania nieświadomie przetwarzanych informacji).
Ponadto motywacje wzrostowe (m.in. samorealizacja) oraz dobrostan psychiczny jego źródła i możliwości modyfikacji (podwyższanie poziomu dobrostanu poprzez oddziaływania treningowe).
Psychoterapia (głównie jej aspekty praktyczne) ze szczególnym uwzględnieniem Gestaltu i terapii Ericksonowskiej.

Najważniejsze publikacje

Artykuły w czasopismach naukowych, książki, rozdziały w książkach.
Szymańska, A., Dobrenko, K., Grzesiuk, L. (w druku). Characteristics of the patient, his/her experience in psychotherapy and the psychotherapy’s effectiveness: a structural approach. Psychiatria Polska.
Szymańska, A., Dobrenko, K., Grzesiuk, L. (2016). Patient Characteristics, Patient Experience From Psychotherapy, and Psychotherapy Effectiveness. Roczniki Psychologiczne, 3, 2016, 605-625.
Dobrenko, K., Miałkowska-Kozaryna M., Tyrna, A. (2015). Adolescencja. W: H. Grzegołowska-Klarkowska (red.). Psychoanalityczne teorie rozwoju – niezbędnik. (str. 214-223). Warszawa: Wydawnictwo APS.
Jarymowicz, M., Dobrenko, K., Michalak, N. (2013). Złożoność standardów Ja a efektywność rozpoznawania treści utajonych słów o różnych komponentach afektywnych. Psychologia społeczna, tom 8, 4 (27), str. 448-458.
Dobrenko, K. (2013). Adolescencja i młoda dorosłość jako czas przejmowania inicjatywy za własny rozwój. Metody wspierania młodych ludzi w dokonywaniu życiowych wyborów. W: Sokołowska, E. (red.). Psychologia kształcenia i wspierania rozwoju, str . 146-166.
Smulczyk, M., Dobrenko, K., Żółtak, T. (2013). Poziom lęku egzaminacyjnego oraz nadziei na sukces a umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Kwartalnik Pedagogiczny nr 3 (229) 2013, str. 87-109.
Dobrenko, K. Jarymowicz, M. (2011). Rozpoznawanie eksponowanych podprogowo słów o negatywnych bądź pozytywnych konotacjach. Psychologia Etologia Genetyka, 23, str.29-44
Dobrenko, K. (2007) Od czego zależy wykorzystywanie subtelnych informacji płynących ze środowiska? – czyli poszukiwania dyspozycyjnych uwarunkowań dekodowania utajonych słów. Rocznik Kognitywistyczny tom I str.25 – 35. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dobrenko, K., Sosnowska, J., Witkowski, M., Hankiewicz, M., Kołodziejczyk, M., Komorowska, J. i Tomaszewska, E. (2006) Konstrukcja i walidacja Kwestionariusza do Badania Poziom Samorealizacji (KBPS). Psychologia Edukacja i Społeczeństwo, tom 3, nr 3, str. 245 – 262.
Jarymowicz, M. i Dobrenko, K. (2006). Czy można rozpoznawać sens słowa eksponowanego podprogowo? Z badań nad związkami dekodowania sensorycznego, afektywnego i semantycznego utajonych słów. W: R. K. Ohme (red.). Tajemnice Nieuświadamianego afektu. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Projekty badawcze

Proszę podać najważniejsze projekty badawcze (tematy oraz pełnione funkcje)
„Stopień złożoności standardów JA a efektywność wykorzystywania nieświadomie przetwarzanych bodźców (informacji) słownych o genezie automatycznej lub refleksyjnej.” Projekt finansowany ze środków na badania APS (2015-2016). Kierownik projektu.
„Efektywność wykorzystywania nieświadomie przetwarzanych bodźców słownych, jej zależność od treningu pola świadomości oraz jej wpływ na dobrostan psychiczny.” Projekt finansowany ze środków na badania APS (2012/2013). Kierownik projektu.
„Cechy pacjenta a przebieg psychoterapii.” Projekt finansowany ze środków na badania statutowe Wydziału Psychologii UW (2012/2013 nr164633). Główny wykonawca
„Uwarunkowania efektywnego funkcjonowania, w kontekście rozwoju osobowości i jakości życia. Pilotaż” Projekt finansowany ze środków na badania APS (2012). Projekt realizowany przez zespół InterLabOs w składzie: dr Kamila Dobrenko, dr Paweł Boguszewski, dr Anna Batory, dr Dominika Wiśniewska, mgr Michał Szulawski. Kierownik projektu.
„Różnice międzyosobowe w zakresie efektywności wykorzystywania nieświadomie przetwarzanych bodźców słownych. Pilotaż dotyczący determinantów temperamentalnych i w zakresie inteligencji płynnej.” Projekt finansowany ze środków na badania APS (2011/2012). Kierownik projektu.
Prace badawcze w ramach zespołu złożonego z kilku pracowników Instytutu Psychologii Stosowanej „InterLabOs” (od 2011).
„Osobowościowe uwarunkowania rozpoznawania utajonych informacji słownych” – grant promotorski Profesor Marii Jarymowicz finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego NN106074435 (2008-2010). Główny wykonawca.

Pełnione ważne funkcje

Członkostwo w European Association of Social Psychology (EASP) (od 2007 do dziś) od stycznia 2011 status Full Member w EASP.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Poza czytaniem książek stricte naukowych lubię czytać książki popularnonaukowe dotyczące innych obszarów psychologii niż te, którymi sama się zajmuję naukowo oraz innych dziedzin nauki np. biologii, filozofii, historii, fizyki.
Najczęściej odpoczywam aktywnie m.in. spacerując w dobrym towarzystwie po polskich górach, chętnie też poznaję miejsca, w których mnie jeszcze nie było.

dr Kamila Dobrenko
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego
27-08-2019

INAUGURACJA

3 października (czwartek), w audytorium im. Janusza Korczaka, rozpoczynamy nowy rok akademicki 2019/2020. Wykład inauguracyjny pt. ”Zapiski na marginesie sztuki” wygłosi Profesor Jan Englert - Dyrekto…