EN

Grzegołowska-Klarkowska Helena Janet

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Jednostka: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

Habilitacja: psychologia, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski (1990)

Doktorat: psychologia, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski (1978)

Magisterium: psychologia, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski (1972)

Zainteresowania naukowe

  • rozwój osobowości w całym cyklu życia
  • psychoanalityczne teorie rozwoju osobowości oraz ich praktyczne implikacje pozaterapeutyczne
  • wspieranie rozwoju osobowości i zapobieganie jej zaburzeniom w całym cyklu życia
  • psychologia prenatalna
  • zdrowie psychiczne niemowlęcia i małego dziecka
  • obserwacja dziecka w naturalnym środowisku jako element przygotowania zawodowego psychologa
  • stosowana psychoanaliza społeczna (pozakliniczne zastosowani psychoanalizy w wyjaśnianiu zjawisk społecznych)
  • psychoanaliza a edukacja
  • psychobiografia

Najważniejsze osiągnięcia

Uporządkowanie wiedzy na temat mechanizmów obronnych osobowości i próba wyjaśnienia tego zjawiska z perspektywy psychologii poznawczej; empiryczna weryfikacja poznawczej koncepcji tożsamościowych i ewaluatywnych determinant mechanizmów obronnych osobowości; konstrukcja narzędzia do pomiaru treściowych i formalnych właściwości Ja (wersji Rep Testu zatytułowanej Jarep); promowanie wielopoziomowego i interdyscyplinarnego podejścia do badania ludzkiej osobowości skoncentrowanego na osobie a nie na zmiennej; tworzenie teoretycznego modelu wspierania rozwoju osobowości w całym cyklu życia (praca w toku); prowadzenie dla studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych APS seminarium poświęconego psychoanalitycznym teoriom rozwoju, zwieńczonego wspólną publikacją książkową i powołanie, fundacji Ośrodek Wspierania Rozwoju Osobowości „Poza Kozetką”.

Najważniejsze publikacje

Grzegołowska-Klarkowska, H. (1980). Use of defence mechanisms as determined by reactivity and situational level of activation. Polish Psychological Bulletin, 11, 155-168.

Grzegołowska-Klarkowska H. (1986). Mechanizmy obronne osobowości. Warszawa: PWN.

Grzegołowska-Klarkowska H. (1988). Właściwości tożsamości a stopień i rodzaj obronności w warunkach zagrożenia Ja. W: M. Jarymowicz (red.), Tożsamość, indywiduacja, zaangażowanie społeczne. Wrocław, Ossolineum, ss. 103-124.

Grzegołowska-Klarkowska, H., Klarkowski, A. (1988). Perceived self-concept discontinuity as a factor aggravating defensive information processing in conditions of threat to self. Polish Psychological Bulletin, 19.

Grzegołowska-Klarkowska H., Klarkowski A. (1988). Predictors of defence mechanisms under conditions of threat to self: Empirical testing of a theoretical model. Polish Psychological Bulletin.

Grzegołowska-Klarkowska H., Żołnierczyk D. (1988). Defence of self-esteem, defence of self-consistency: A new voice in an old controversy. Journal of Social and Clinical Psychology, 6, 171-179.

Grzegołowska-Klarkowska H. (1989). Determinanty mechanizmów obronnych osobowości: Studium empiryczne z perspektywy psychologii poznawczej. Wrocław: Ossolineum.

Grzegołowska-Klarkowska H. (1990). Psychologia jako nauka o człowieku? Miejsce jednostki w badaniach psychologicznych. Przegląd Psychologiczny.

Grzegołowska-Klarkowska, H. J. (red.) (2015). Psychoanalityczne teorie rozwoju. Niezbędnik. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Grzegołowska-Klarkowska, H. J. (2016). Niedokończona żałoba. W poszukiwaniu facylitującego charyzmatycznego lidera. W: A. Zajenkowska (red.), Polska na kozetce. Warszawa: Smak Słowa.

Projekty badawcze

Udział w programie badawczym dot. tożsamości w ramach CPBP-155 koordynowanego przez prof. Marię Jarymowicz. Raport końcowy pt. „Tożsamościowe determinanty mechanizmów obronnych”.

Współpraca międzynarodowa

Organizacja autorskiej międzynarodowej konferencji “The Gulf-Bridging Colloqium on Defence Mechanisms, Self-deception and Cognitive Error”, Nieborów, czerwiec, 1988 oraz opracowanie materiałów konferencyjnych do druku w Polish Psychological Bulletin (cały numer). Czynny udział w konferencjach międzynarodowych (współorganizacja, wygłaszanie referatów, prowadzenie sesji) w latach 1974-1990.

Pełnione ważne funkcje

1974-1990 Sekretarz, a później także redaktor anglojęzyczny kwartalnika Polish Psychological Bulletin.

Inne informacje

Współzałożycielka i kilkuletni prezes oddziału Społecznego Towarzystwa Oświatowego w szkole podstawowej nr 70 im. J. Bruna w Warszawie; wolontariuszka w Centrum Onkologii w Warszawie (praca z kobietami po mastektomii) w latach 2000-2001; wieloletnia tłumaczka tekstów naukowych z zakresu psychologii ze szczególnym uwzględnieniem psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, socjologii ze szczególnym uwzględnieniem transformacji systemowej, psychiatrii, medycyny (epileptologii), problemów alkoholowych i ich leczenia, pracy socjalnej, psychologii muzyki, muzykologii oraz tematów ogólnych. Wiele moich tłumaczeń drukowano w czasopismach i książkach naukowych anglojęzycznych. W sumie przetłumaczyłam na język polski i przede wszystkim na język angielski ok. 60 książek i ok. 1500 innych prac, w tym: artykuły naukowe, doniesienia i referaty na konferencje, testy i skale psychologiczne wraz z ich podręcznikami, recenzje, materiały dla ONZ, materiały Fundacji PHARE, projekt ustawy psychiatrycznej Sejmu RP, tekst wystąpienia Prezydenta Lecha Wałęsy w Tajwanie. Wielokrotnie tłumaczyłam też na żywo warsztaty psychoterapeutyczne i fragmenty psychologicznych konferencji naukowych. Inne tłumaczenia: Inspekcja Międzynarodowej Unii Łyżwiarstwa (ISU) z okazji zbliżających się Mistrzostw Europy w Jeździe Figurowej na Lodzie, Warszawa 2007, międzynarodowe letnie szkoły mistrzowskie gry na instrumentach smyczkowych w Łańcucie. Od 2007 roku certyfikowana konsultantka ds. wizerunku (Talking Image, Londyn).

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Muzyka poważna, opera, projektowanie wnętrz i ogrodów, malarstwo szkockie

dr hab., prof. APS Helena Janet Grzegołowska-Klarkowska
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego
27-08-2019

INAUGURACJA

3 października (czwartek), w audytorium im. Janusza Korczaka, rozpoczynamy nowy rok akademicki 2019/2020. Wykład inauguracyjny pt. ”Zapiski na marginesie sztuki” wygłosi Profesor Jan Englert - Dyrekto…