EN

Hintze Beata

Stanowisko: asystent

Jednostka: Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

2005 – dyplom dr n med., Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

2001-2003 - szkolenie w zakresie psychoterapii atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

2001- dyplom specjalisty drugiego stopienia w zakresie psychologii klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenie Podyplomowego w Warszawie

1998 – dyplom  pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej, Uniwersytet Warszawski

1995 - dyplom magistra psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

1995 – dyplom magistra pedagogiki, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania naukowe

- diagnoza i terapia osób z zaburzeniami psychicznymi

- funkcjonowanie poznawcze osób chorujących na schizofrenię

- treningi poznawcze dla osób z dysfunkcjami poznawczymi w przebiegu schizofrenii

Najważniejsze publikacje

(w czasopismach punktowanych z ostatnich lat)

 1. Hintze B., Borkowska A. (2011). Nasilenie objawów psychopatologicznych a zaburzenia pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych u chorych na schizofrenię w okresie częściowej remisji objawowej.  Psychiatria Polska, 4, 457-467.
 2. Hintze B. (2011). Wzory picia alkoholu wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową. Alkoholizm i Narkomania, 2, 99-115.
 3. Hintze B. (2011). Wybrane przekonania i doświadczenia związane z piciem alkoholu i paleniem marihuany wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i ich rówieśników bez dysfunkcji. Alkoholizm i Narkomania, 4, 297-314.
 4. Hintze B. (2012). Czy zaburzenia pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych u adolescentów chorych na schizofrenię są bardziej nasilone niż u dorosłych chorych na schizofrenię? Psychiatria Polska , 6,  961–973 (Do deficits of working memory and executive functions in adolescent schizophrenic patients are more severe than in adult schizophrenic patients? Should be cited as: Psychiatria Polska, 2012)
 5. Hintze B. (2013). Zaburzenia pamięci operacyjnej jako poznawcze markery endofenotypowe w chorobach psychicznych. Konsekwencje dla psychospołecznego funkcjonowania. Studia Psychologica, 2 (13), 55-67. 
 6. Hintze B.(2015). Poczucie koherencji a przekonania dotyczące szkoły i intensywność picia alkoholu wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową. Psychologia Rozwojowa 20 (1), 57-74.
 7. Remberk B., Hintze B., Rybakowski F. (2015) Executive functioning improves after remission of psychosis and may not deteriorate at short follow-up in early-onset schizophrenia. Neuroendocrinology Letters 36(2),153–160.
 8. Hintze B., Borkowska A. (2015). Associations between cognitive function, schizophrenic symptoms, and functional outcome in early-onset schizophrenia with and without a familial burden of psychosis. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 52 (3), 6-13.
 9. Markiewicz A., Hintze B. (2016). Stigma and social support – Similarities and differences in group of women suffering from chronic diseases. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 25, 147-158.

Książki i rozdziały w książkach (z ostatnich lat)

 1. Hintze B. (2010). Choroba jak inne – o Osobach i do Osób chorujących na schizofrenię. Poradnik dla Osób chorych na schizofrenię i ich bliskich. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa (książka nominowana do nagrody Teofrasta).
 2. Borkowska A., Hintze B. (2012). Obszary zaburzeń funkcji poznawczych w schizofrenii. [W:] A. Borkowska (red) Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii. Aspekty neuropsychiatryczne i neuropsychologiczne,  13-18. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.
 3. Hintze B. (2012). Dysfunkcje poznawcze we wczesnej schizofrenii w schizofrenii.  [W:] A. Borkowska (red) Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii. Aspekty neuropsychiatryczne i neuropsychologiczne,  32-35. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej.
 4.  Hintze B. (2015) Poradnictwo psychologiczne dla osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.  [w:] C. Czabała i S. Kluczyńska (red) Poradnictwo psychologiczne , PWN, 350-379.

Projekty badawcze

(z ostatnich lat)

1. BW 04/06-II  - „ Diagnoza występowania i funkcji zachowań ryzykownych u osób niepełnosprawnych ruchowo w okresie dorastania”  2006–2009. Kierownik projektu i główny wykonawca.

2. BW 01/09-III -  „Zaburzenia pamięci operacyjnej, procesów zapamiętywania i funkcjonowanie psychospołeczne osób chorych  na schizofrenię z wczesnym początkiem zachorowania (w okresie adolescencji)”  2009-2011. Kierownik projektu i główny wykonawca.

3. BSTP 23/12 –I - „Charakterystyka nasilenia zaburzeń poznawczych w przebiegu schizofrenii w dwóch różnych okresach zachorowania: w okresie adolescencji i w okresie dorosłości.”  2012 – 2014. Kierownik projektu i główny wykonawca.

Pełnione ważne funkcje w APS

 1. Z-ca dyrektora Instytutu Psychologii Stosowanej (2006-2008)
 2. Kierownik Pracowni Psychologii Ogólnej i Społecznej ( 2007-2008).
 3. Sekretarz Komisji ds. Etycznej Badań Naukowych APS (2008-2012)
 4. Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich (2008-2012)
 5. Członek Komisji Dyscyplinarna ds. Studentów (2016-2020)
 6. Członek Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych (2012-2016)
 7. Opiekun Koła Naukowego Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI od 2015 roku
dr Beata Hintze
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego
27-08-2019

INAUGURACJA

3 października (czwartek), w audytorium im. Janusza Korczaka, rozpoczynamy nowy rok akademicki 2019/2020. Wykład inauguracyjny pt. ”Zapiski na marginesie sztuki” wygłosi Profesor Jan Englert - Dyrekto…