Dr Dorota Jasielska

Dr Dorota Jasielska

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej, Katedra Psychologii Społecznej

E-mail: djasielska@aps.edu.pl

Kariera naukowa

2013 Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Temat rozprawy doktorskiej: Znaczenie emocji pozytywnych o genezie automatycznej i refleksyjnej jako przesłanek poczucia szczęścia

2008 Dyplom magistra psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Temat pracy magisterskiej: Związek odczuwania emocji pozytywnych jako dyspozycji z regulacją negatywnego stanu emocjonalnego u Polaków i Amerykanów

Zainteresowania naukowe

  • Psychologia pozytywna
  • Społeczne uwarunkowania poczucia szczęścia
  • Wpływ emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej na zachowania społeczne

Najważniejsze publikacje

Jasielska, D., Stolarski, M., Bilewicz, M. (in reviews). Unhappy Because of Prejudice: Disentangling the Collectivism-Happiness Relationship Globally

Zajenkowska, A., Jasielska, D., Melonowska, J. (in reviews). Stress and sensitivity to   frustration predicting depression among young adults in Poland and Korea - psychological and philosophical explanations.

Stolarski, M. Jasielska, D., Zajenkowski M. (2015). Are all smart nations happier? Country aggregate IQ predicts happiness, but the relationship is moderated by national culture. Intelligence, 50, 153-158

Jasielska D. (2014). Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi? Udane życie z perspektywy psychologicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego - książka zgłoszona przez Wydawnictwo do Nagrody Teoferasta na najlepszą książkę psychologiczną w 2015 roku

Jarymowicz, M., Imbir, K., Jasielska, D., Wolak, T. i Naumczyk, P. (2013). Emocje o genezie automatycznej bądź refleksyjnej a odpowiedź hemodynamiczna mózgu (fMRI). Psychologia – Etologia – Genetyka, 27,  7-25.

Jasielska, D. i Jarymowicz, M. (2013). Emocje pozytywne o genezie refleksyjnej i ich subiektywne znaczenie a poczucie szczęścia. Psychologia Społeczna, 8 (26), 291-301.

Imbir, K. i Jasielska, D. (2012). Emocje o genezie refleksyjnej – znaczenie w funkcjonowaniu psychicznym i próby pomiaru. W: A. Szuster, D. Maison i D. Karwowska (red.): W stronę podmiotowości (s. 27-45). Sopot: Smak Słowa.

Jarymowicz, M. & Jasielska, D (2012). Czy poczucie szczęścia łagodzi obyczaje? Przesłanki poczucia szczęścia a gotowość do skrajnej punitywności. W: Grzegołowska–Klarkowska (red.). Agresja Socjalizacja Edukacja. Refleksje i inspiracje. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 

Jasielska, D. i Jarymowicz, M. (2012). Wagi nadawane emocjom pozytywnym o genezie          automatycznej i refleksyjnej a wskaźniki poziomu poczucia szczęścia. Roczniki Psychologiczne, 2(15), 7-30.

Jarymowicz, M. i Jasielska, D (2011). Różnorodność emocji jako podstawa poczucia pełni szczęścia. Czasopismo Psychologiczne, 17(1), 87-96.

Projekty badawcze

06.2016 – 05.2017

Kierownik projektu badawczego BSTP na APS pt. „Czy szczęśliwy oznacza życzliwy? Poczucie szczęścia a przejawy zaangażowania na rzecz innych ludzi”

06.2012 – 05.2013

Kierownik projektu badawczego w ramach programu Działalność Statutowa Młodych na Wydziale Psychologii UW „Poczucie szczęścia a recepcyjna wrażliwość na bodźce emocjonalne o genezie automatycznej (afektywno-doznaniowej) i refleksyjnej (intelektualnej)”.

2009 – 2013

Członek zespołu Badań nad Automatycznymi i Refleksyjnymi Mechanizmami Regulacji Emocji  pod kierownictwem profesor Marii Jarymowicz

06.2011 – 05.2012

 Kierownik projektu badawczego w ramach programu Działalność Statutowa Młodych na Wydziale Psychologii UW „Doświadczanie emocji o genezie automatycznej vs refleksyjnej a poczucie szczęścia”.

11.2009 – 05.2012

Członek zespołu realizującego grant MNiSzW (kierownik profesor  Maria Jarymowicz; nr N N106 059837 „Specyfika emocji w dwóch systemach regulacji: homeostatycznym i transgresyjnym: Perspektywa psychologiczna i neurobiologiczna”). W ramach grantu prowadzone były badania nad aktywnością mózgu podczas wzbudzania emocji różnych kategorii z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) oraz EEG. Badania prowadzone były między innymi w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach kierowanym przez prof. Henryka Skarżyńskiego.

Pełnione ważne funkcje

Członkini Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu wspierania rozwoju osobowości (trener warsztatu rekomendowany przez PTP, trener metody odkrywania potencjału zawodowego „Spadochron”), współpracuję z firmami szkoleniowo-doradczymi jako konsultant przy programach dotyczących rozwoju kompetencji interpersonalnych dla kadry menedżerskiej