EN

Jasielska Dorota

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Społecznej

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

2013 Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Temat rozprawy doktorskiej: Znaczenie emocji pozytywnych o genezie automatycznej i refleksyjnej jako przesłanek poczucia szczęścia

2008 Dyplom magistra psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Temat pracy magisterskiej: Związek odczuwania emocji pozytywnych jako dyspozycji z regulacją negatywnego stanu emocjonalnego u Polaków i Amerykanów

Zainteresowania naukowe

 • Psychologia pozytywna
 • Społeczne uwarunkowania poczucia szczęścia
 • Wpływ emocji o genezie automatycznej i refleksyjnej na zachowania społeczne

Najważniejsze publikacje

 • Jasielska, D., Stolarski, M., Bilewicz, M. (in reviews). Unhappy Because of Prejudice: Disentangling the Collectivism-Happiness Relationship Globally
 • Jasielska, D. (in reviews.) When a trusting person is also a happy one? The moderating role of kindness between trust and happiness.
 • Jasielska, D., Prusik, M., Rajchert, J. (in reviews.) "I am willing to help but not everybody” – the relationship between happiness and donating for charity in a deficit vs. growth condition.
 • Zajenkowska, A., Jasielska, D., & Melonowska, J. (2017). Stress and Sensitivity to Frustration Predicting Depression among Young Adults in Poland and Korea-Psychological and Philosophical Explanations. Current Psychology, 1-6.
 • Stolarski, M. Jasielska, D., Zajenkowski M. (2015). Are all smart nations happier? Country aggregate IQ predicts happiness, but the relationship is moderated by national culture. Intelligence, 50, 153-158
 • Jasielska D. (2014). Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi? Udane życie z perspektywy psychologicznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 • Jarymowicz, M., Imbir, K., Jasielska, D., Wolak, T. i Naumczyk, P. (2013). Emocje o genezie automatycznej bądź refleksyjnej a odpowiedź hemodynamiczna mózgu (fMRI). Psychologia – Etologia – Genetyka, 27,  7-25.
 • Jasielska, D. i Jarymowicz, M. (2013). Emocje pozytywne o genezie refleksyjnej i ich subiektywne znaczenie a poczucie szczęścia. Psychologia Społeczna, 8 (26), 291-301.
 • Imbir, K. i Jasielska, D. (2012). Emocje o genezie refleksyjnej – znaczenie w funkcjonowaniu psychicznym i próby pomiaru. W: A. Szuster, D. Maison i D. Karwowska (red.): W stronę podmiotowości (s. 27-45). Sopot: Smak Słowa.
 • Jarymowicz, M. & Jasielska, D (2012). Czy poczucie szczęścia łagodzi obyczaje? Przesłanki poczucia szczęścia a gotowość do skrajnej punitywności. W: Grzegołowska– Klarkowska (red.). Agresja Socjalizacja Edukacja. Refleksje i inspiracje. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • Jasielska, D. i Jarymowicz, M. (2012). Wagi nadawane emocjom pozytywnym o genezie automatycznej i refleksyjnej a wskaźniki poziomu poczucia szczęścia. Roczniki Psychologiczne, 2(15), 7-30.
 • Jarymowicz, M. i Jasielska, D (2011). Różnorodność emocji jako podstawa poczucia pełni zczęścia. Czasopismo Psychologiczne, 17(1), 87-96.

 

Projekty badawcze

06.2016 – 05.2017

Kierownik projektu badawczego BSTP na APS pt. „Czy szczęśliwy oznacza życzliwy? Poczucie szczęścia a przejawy zaangażowania na rzecz innych ludzi”

06.2012 – 05.2013

Kierownik projektu badawczego w ramach programu Działalność Statutowa Młodych na Wydziale Psychologii UW „Poczucie szczęścia a recepcyjna wrażliwość na bodźce emocjonalne o genezie automatycznej (afektywno-doznaniowej) i refleksyjnej (intelektualnej)”.

2009 – 2013

Członek zespołu Badań nad Automatycznymi i Refleksyjnymi Mechanizmami Regulacji Emocji  pod kierownictwem profesor Marii Jarymowicz

06.2011 – 05.2012

 Kierownik projektu badawczego w ramach programu Działalność Statutowa Młodych na Wydziale Psychologii UW „Doświadczanie emocji o genezie automatycznej vs refleksyjnej a poczucie szczęścia”.

11.2009 – 05.2012

Członek zespołu realizującego grant MNiSzW (kierownik profesor  Maria Jarymowicz; nr N N106 059837 „Specyfika emocji w dwóch systemach regulacji: homeostatycznym i transgresyjnym: Perspektywa psychologiczna i neurobiologiczna”). W ramach grantu prowadzone były badania nad aktywnością mózgu podczas wzbudzania emocji różnych kategorii z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) oraz EEG. Badania prowadzone były między innymi w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach kierowanym przez prof. Henryka Skarżyńskiego.

Pełnione ważne funkcje

Członkini Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu wspierania rozwoju osobowości (trener warsztatu rekomendowany przez PTP, trener metody odkrywania potencjału zawodowego „Spadochron”), współpracuję z firmami szkoleniowo-doradczymi jako konsultant przy programach dotyczących rozwoju kompetencji interpersonalnych dla kadry menedżerskiej.

dr Dorota Jasielska
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego
27-08-2019

INAUGURACJA

3 października (czwartek), w audytorium im. Janusza Korczaka, rozpoczynamy nowy rok akademicki 2019/2020. Wykład inauguracyjny pt. ”Zapiski na marginesie sztuki” wygłosi Profesor Jan Englert - Dyrekto…