EN

Jelonkiewicz–Sterianos Irena

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Jednostka: Instytut Psychologii, Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii 2013 - Instytut Psychologii, UAM w Poznaniu

doktor nauk humanistycznych 1999 - Wydział Psychologii UW

mgr filologii polskiej 1978 - Wydział Polonistyki UW, mgr psychologii 1979 -  Wydział Psychologii UW

Zainteresowania naukowe

W obszarze moich zainteresowań znajduje się problematyka zdrowia - zarówno w kontekście sposobów pomiaru, jak i rozpoznawania oraz badania właściwości jednostki, które sprzyjają podtrzymaniu i rozwijaniu zdrowia. Takimi właściwościami mogą być zasoby psychospołeczne (będące w dyspozycji jednostki) oraz umiejętności związane z adaptacją do korzystnych/niekorzystnych wydarzeń życiowych. W badaniu podmiotowych i sytuacyjnych wyznaczników dobrostanu psychicznego oraz uwarunkowań procesu adaptacji do doświadczeń życiowych odwołuję się do:

-     koncepcji salutogenetycznych powiązanych z psychologią pozytywną

-     roli pozytywnego afektu w podtrzymywaniu psychicznego dobrostanu

-     analizy  procesu adaptacji do korzystnych/niekorzystnych wydarzeń życiowych.

Zmienne wykorzystywane w projektach należą do czterech kategorii:

1) zasoby indywidualne, do których można zaliczyć afekt pozytywny/negatywny, poczucie koherencji,  sprężystość (resilience), orientacje temporalne

2) zasoby środowiskowe – właściwości rodziny (mocne strony rodziny, podział władzy), spostrzegane wsparcie społeczne,

3) niekorzystne sytuacje życiowe (wpływ i skutki tych sytuacji  w życiu badanych, sposób poradzenia sobie z nimi),

4) dobrostan fizyczny i psychiczny,

Najważniejsze publikacje

Publikacje od 2011 roku (zatrudnienie w APS):

Jelonkiewicz, I., Zwoliński, M. (2011). „Linia życia” jako sposób pomiaru subiektywnego dobrostanu: założenia teoretyczne, wskaźniki i wstępna ocena użyteczności w badaniach uczniów klas maturalnych. W: M. Górnik-Durose, J. Mateusiak (red.). Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza, (s.149-169). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Jelonkiewicz, I. (2012). Narracyjny obraz obecnego i przyszłego dobrostanu psychicznego młodzieży. W: H. Grzegołowska-Klarkowska (red.) Agresja socjalizacja edukacja. Refleksje i inspiracje, (s. 371-391).Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Jelonkiewicz, I. (2012). Stres a zdrowie młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Jelonkiewicz, I. (2013).Sense of coherence (SOC) as a major health-promoting personal resources among youth. In: A-S. Antoniou & B., D. Kirkcaldy (eds.) Education, Family and Child & Adolescent Health. (Eds.), (153-170). Athens: Atrapos Edition.

Jelonkiewicz, I. (2014) Psychoterapia hazardu – jak skutecznie leczyć hazardzistów? Efektywność stosowanych metod terapeutycznych. Psychoterapia, 2, 169, s. 31-41.

Jelonkiewicz, I. (2014) Kto pomaga nastolatkom w stresie? Kwartalnik Pedagogiczny, 4, 230, s. 101-116.

Jelonkiewicz, I. (2015). Poradnictwo rodzinne. W: Cz. Czabała, S. Kluczyńska (red.), Poradnictwo Psychologiczne (s.228-257). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Projekty badawcze

  • 2005-2007: Zdrowie młodzieży w kontekście doświadczania przez nią stresu w rodzinie i szkole oraz jej zasobów i radzenia sobie ze stresem – grant KBN 2PO5D 035 28 – wykonawca

  • 2006-2007: Modele zależności przyczynowych między zasobami, radzeniem sobie ze stresem i zdrowiem młodzieży – temat statutowy - kierownik tematu

  • 2008-2010: Proces adaptacji do doświadczeń życiowych a zdrowie u dorastających, młodych dorosłych i osób z problemami zdrowia psychicznego – temat statutowy - kierownik tematu

  • 2014-2015: Trajektorie dobrostanu psychicznego młodych dorosłych w kontekście ich doświadczeń osobistych i właściwości adaptacyjnych" – BSTP APS – kierownik tematu

 

dr hab., prof. APS Irena Jelonkiewicz–Sterianos
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego