EN

Kaźmierczak Izabela

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Społecznej

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

2007 – 2012 Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie SWPS (dr nauk społecznych)

2002 – 2008 Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Społeczna Psychologia Kliniczna (mgr psychologii klinicznej)

2001 – 2006 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Filozofia (mgr filozofii)

Zainteresowania naukowe

Bada psychologiczne uwarunkowania oraz mechanizm leżący u podstaw radzenia sobie oraz rozwoju osobowości w obliczu krytycznych wydarzeń życiowych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą również czynników społecznych związanych z doświadczeniem traumy/kryzysu, w tym szczególnie koncepcji społecznego uznania osoby za ofiarę traumy lub osobę ocalałą (social acknowledgement), a także psychologii sztuki.

Najważniejsze publikacje

Autor publikacji naukowych głównie w obszarze roli czynników poznawczych w etiopatogenezie zaburzeń potraumatycznych, m.in.
Kaźmierczak, I., Zięba, M., Masłowiecka, A. (w redakcji). Personal projects of Young Women. The relationship between narrative identity and future plans and ideas. Narrative Inquiry.
Kaźmierczak, I., Strelau, J., Zawadzki, B. (2016). Posttraumatic cognitions as a mediator of the relationship between sense of coherence and posttraumatic stress disorder after motor vehicle accidents. Transportation Research Part F, 41, 38-44.

Kaźmierczak, I. E., Strelau, J., & Zawadzki, B. (2012). Search for a curvilinear relationship between the sense of coherence and the intensity of PTSD in MVA survivors. Anxiety, Stress & Coping, 25(4), 443-455.
Kaczmarek, M., Kaźmierczak, I., Strelau, J. (2009). Ekspozycja na traumę oraz cechy osobowości, w tym temperamentu jako czynniki związane z intensywnością ujawnianych symptomów zaburzenia po stresie traumatycznym w grupie pogorzelców: badania rodzinne. W: J. Strelau, B. Zawadzki, M. Kaczmarek (red.), Stres traumatyczny: czynniki ryzyka – konsekwencje psychiczne – terapia (s. 110 – 131). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Projekty badawcze

09.2015 – 09.2016 Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Kierowanie projektem „Czynniki warunkujące proces pozytywnej dezintegracji w wyniku krytycznego zdarzenia życiowego".

03. 2015 – 09.2016 Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Udział w projekcie dr M. Zięby „Poszukiwanie znaczenia i sensu życia
oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne”.

2008 – 2011 Uniwersytet Warszawski
Udział w projekcie prof. B. Zawadzkiego „Psychologiczne przyczyny i następstwa wypadków samochodowych” (PL0088) finansowanego z grantu Mechanizmu Finansowego Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2005 – 2009 Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział w Warszawie
Udział w projekcie prof. J. Strelaua „Rodzinne współwystępowanie psychologicznych następstw traumatycznych wydarzeń u ofiar pożaru: uwarunkowania środowiskowe i genetyczne” (H01F 071 28) realizowanym w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

Pełnione ważne funkcje

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Jako psychoterapeuta poznawczo-behawioralny zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi oraz terapią par.

dr Izabela Kaźmierczak
03-07-2018

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej współorganizowanego przez APS. Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 21 września 2018 roku.
28-06-2018

Rekrutacja na studia doktoranckie WNP i WSNS

Nabór na studia DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, kierunek: PEDAGOGIKA oraz WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH, kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W…
04-07-2018

W służbie praw dziecka – dziedzictwo Ireny Sendlerowej

Zachęcamy do przeczytania artykułu, który ukazał się w Głosie Nauczycielskim i jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej w APS, obrazującego przesłanie Ireny Sendlerowej.