EN

Kaźmierczak Izabela

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Społecznej
E-mail: ikazmierczak@aps.edu.pl

Kariera naukowa

2007 – 2012 Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie SWPS (dr nauk społecznych)

2002 – 2008 Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Społeczna Psychologia Kliniczna (mgr psychologii klinicznej)

2001 – 2006 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Filozofia (mgr filozofii)

Zainteresowania naukowe

Bada psychologiczne uwarunkowania oraz mechanizm leżący u podstaw radzenia sobie oraz rozwoju osobowości w obliczu krytycznych wydarzeń życiowych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą również czynników społecznych związanych z doświadczeniem traumy/kryzysu, w tym szczególnie koncepcji społecznego uznania osoby za ofiarę traumy lub osobę ocalałą (social acknowledgement), a także psychologii sztuki.

Najważniejsze publikacje

Autor publikacji naukowych głównie w obszarze roli czynników poznawczych w etiopatogenezie zaburzeń potraumatycznych, m.in.
Kaźmierczak, I., Zięba, M., Masłowiecka, A. (w redakcji). Personal projects of Young Women. The relationship between narrative identity and future plans and ideas. Narrative Inquiry.
Kaźmierczak, I., Strelau, J., Zawadzki, B. (2016). Posttraumatic cognitions as a mediator of the relationship between sense of coherence and posttraumatic stress disorder after motor vehicle accidents. Transportation Research Part F, 41, 38-44.

Kaźmierczak, I. E., Strelau, J., & Zawadzki, B. (2012). Search for a curvilinear relationship between the sense of coherence and the intensity of PTSD in MVA survivors. Anxiety, Stress & Coping, 25(4), 443-455.
Kaczmarek, M., Kaźmierczak, I., Strelau, J. (2009). Ekspozycja na traumę oraz cechy osobowości, w tym temperamentu jako czynniki związane z intensywnością ujawnianych symptomów zaburzenia po stresie traumatycznym w grupie pogorzelców: badania rodzinne. W: J. Strelau, B. Zawadzki, M. Kaczmarek (red.), Stres traumatyczny: czynniki ryzyka – konsekwencje psychiczne – terapia (s. 110 – 131). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Projekty badawcze

09.2015 – 09.2016 Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Kierowanie projektem „Czynniki warunkujące proces pozytywnej dezintegracji w wyniku krytycznego zdarzenia życiowego".

03. 2015 – 09.2016 Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Udział w projekcie dr M. Zięby „Poszukiwanie znaczenia i sensu życia
oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne”.

2008 – 2011 Uniwersytet Warszawski
Udział w projekcie prof. B. Zawadzkiego „Psychologiczne przyczyny i następstwa wypadków samochodowych” (PL0088) finansowanego z grantu Mechanizmu Finansowego Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2005 – 2009 Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział w Warszawie
Udział w projekcie prof. J. Strelaua „Rodzinne współwystępowanie psychologicznych następstw traumatycznych wydarzeń u ofiar pożaru: uwarunkowania środowiskowe i genetyczne” (H01F 071 28) realizowanym w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

Pełnione ważne funkcje

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Jako psychoterapeuta poznawczo-behawioralny zajmuje się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi oraz terapią par.

dr Izabela Kaźmierczak
26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…
29-01-2018

Seminarium - INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRAKTYCE

Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Fundacją Centrum Wspierania Zdolności zaprasza przedstawicieli szkół i poradni psychologiczno-pedag…