EN

Kluczyńska Sylwia

Stanowisko: starszy wykładowca

Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej, Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

 • Studia Doktoranckie: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Psychologii, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii

 • Studia Magisterskie: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katedra Psychologii Pracy i Stresu, magister psychologii

Zainteresowania naukowe

 • Psychologia stresu, kryzysu i traumy

 • Analiza podmiotowych i sytuacyjnych wyznaczników zdrowia psychicznego oraz uwarunkowań procesu adaptacji do niekorzystnych wydarzeń życiowych

 • Promocja zdrowia psychicznego

Najważniejsze publikacje

 1. Kluczyńska, S. (2016).Etyczne aspekty pomocy psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie. Świat Problemów 4/279,23-27.

 2. Czabała, Cz., Kluczyńska, S. (red.) (2015). Poradnictwo Psychologiczne. Warszawa: WN PWN.

 3. Sokołowska, E., Zabłocka-Żytka, L., Kluczyńska S., Wojda- Kornacka J. (red.) (2015). Zdrowie psychiczne młodych dorosłych. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

 4. Kluczyńska, S.(2015). Poradnictwo psychologiczne dla osób w okresie średniej dorosłości W: J.Cz. Czabała, S. Kluczyńska (red.), Poradnictwo Psychologiczne (s.132-157). Warszawa: WN PWN.

 5. Kluczyńska, S., Wrona, G.(2013). Lekarzu, reaguj na przemoc! Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia. Kraków: Instytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych.

 6. Kluczyńska, S. (2012). Interwencja Kryzysowa. W: P. Jabłoński, B. Bukowski i Cz. Czabała (red.), Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik terapeuty (s.229-238). Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 7. Kluczyńska, S. (2012). Etyka zawodowa psychologa klinicznego. W: M. Sawicka, A. Kuhn-Dymecka (red.), Psychologia kliniczna. Podręcznik praktyczny dla specjalistów. Program podstawowy (s.335-347). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 8. Kluczyńska, S. (2011). Pomoc w sytuacjach kryzysowych. W: B. Weigl (red.), Psychologia rozwoju i podstawy pomagania (s.146-160). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 9. Bronowski, P., Sawicka, M., Kluczyńska, S. (2011). Rozpowszechnienie spożycia alkoholu wśród pacjentów szpitali ogólnych po 60 roku życia. Gerontologia Polska, 1 (19).47-53.

 10. Bronowski, P., Sawicka, M., Kluczyńska, S., Kosznik-Waląg, K. (2010).The use of the Internet tobreak the mental disability. Self-experience. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2, 71–77.

Projekty badawcze

 • "Konstrukcja narzędzia badawczego do oceny zdrowia psychicznego studentów - kontynuacja badań. Badania walidacyjne" –kierownik, BSTP 39/15-I

 • "Konstrukcja narzędzia badawczego do oceny zdrowia psychicznego studentów”, BSTP 22/13-I/, główny wykonawca.

 • "Zdrowie psychiczne młodych dorosłych. Dofinansowywana monografia wieloautorska" /BSTP 41/14/, główny wykonawca.

 • "Badania pilotażowe programu promocji zdrowia psychicznego "PsychoŻak" dla studentów szkół wyższych / BSTP 35/14-I/, główny wykonawca.

Pełnione ważne funkcje

kierownik Studiów Podyplomowych "Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa" oraz "Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie", członek Kapituły Certyfikatów Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (2005-2009), kierownik Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia PTP (2005-2013), wieloletni pracownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia.

dr Sylwia Kluczyńska
18-10-2018

Zakładanie konta ORCID. Jak otrzymać swój unikalny numer?

ORCID to unikalny numer identyfikacyjny naukowca, który pomaga likwidować problem identyfikacji autorów działających na tym samym polu badawczym w przypadku bardzo popularnych nazwisk, precyzować tożs…
20-09-2018

Wykład otwarty - profesor wizytująca z Università di Torino

Zapraszamy na wykład otwarty profesor wizytującej Dr Maddaleny Cannito z Universita di Torino, 8 listopada, Sala Senatu APS
17-10-2018

Studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori

Zapraszamy na studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii peda…