EN

Konopka Karolina

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Społecznej

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

2014 dyplom Doktora Nauk Społecznych, Psychologia, Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk
2006 magisterium: psychologia, Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
2005 magisterium: pedagogika, specjalizacja: Edukacja dorosłych; Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski

Zainteresowania naukowe 

• mechanizmy, korelaty i uwarunkowania zagrożenia tożsamości płci
• uwarunkowania agresji interpersonalnej
• stereotypy płci i postawy wobec ról płciowych

Najważniejsze publikacje

Konopka, K., Zajenkowska, A., & Dominiak-Kochanek, M. (w druku). The relations of sensitivity to provocation and frustration to direct aggression: the mediating role of beliefs about aggression. Revista the Psicologia Social

Dominiak-Kochanek, M., Konopka, K., Rutkowska, M., Frączek, A., & Ramirez, M.J. (2016). Direct and indirect effects of parenting practices on socio-moral approval of aggression in Polish young adults. Do all practices matter? International Journal of Psychology. DOI: 10.1002/ijop.12372

Rajchert J., Konopka, K., & Huesmann, R.L. (2016). It is More Than Thought That Counts: The Role of Readiness for Aggression in the Relationship between Rejection and Displaced Aggression, Current Psychology. DOI 10.1007/s12144-016 -9430-6

Frączek, A., Konopka, K., & Dominiak-Kochanek, M. (2016). Patterns of readiness for interpersonal aggression: cross-national study on sex difference. In H. Liberska & M. Farnicka (eds.). Aggression as a challenge: Theory and Research: Current Problems (pp.33-50). Berlin: Peter Lang Publishing, Editors.

Dominiak-Kochanek, M., Konopka, K., Bower-Russa, M., & Frączek, A. (2015). Harsh discipline and readiness for interpersonal aggression in Poland and the USA: the mediating role of sensitivity to provocations and frustrations. Polish Psychological Bulletin, 46, 4, 543-554. DOI - 10.1515/ppb-2015-0061

Zajenkowska, A., & Konopka, K. (2015). Communion-orientation as an antidote for aggressive behaviour among high provocation sensitive individuals. Personality and Individual Differences, 76, 62-67. DOI:10.1016/j.paid.2014.11.048

Zajenkowska, A., Mylonas, K., Lawrence, C., Konopka, K., & Rajchert, J. (2014). Cross-cultural sex differences in situational triggers of aggressive responses. International Journal of Psychology, 49, 5, 355-363. DOI: 10.1002/ijop.12052
Konopka, K. & Frączek, A. (2013). Płeć psychologiczna a gotowość do agresji interpersonalnej u kobiet i mężczyzn. Polskie Forum Psychologiczne, 18, 1, 65-80.

Konopka, K. (2013). Wspieranie rozwoju osobistego: warsztaty kompetencji społeczno – psychologicznych. W: E. Sokołowska (red.), Psychologia kształcenia i wspierania rozwoju. Podręcznik akademicki (s. 183-203). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Dominiak-Kochanek, M., Frączek, A. & Konopka, K. (2012). Styl wychowania w rodzinie
a aprobata agresji w życiu społecznym przez młodych dorosłych. Psychologia Wychowawcza, 1-2, 66-85.

Konopka, K. & Dominiak-Kochanek, M. (2012). Orientacja edukacyjna a wzorce gotowości do agresji interpersonalnej w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości. Ruch Pedagogiczny, 3, 69-84.

Projekty badawcze

2016 – 2017 Spostrzeganie kobiet i mężczyzn - rola informacji o orientacji seksualnej
i atrybutach typowych i nietypowych dla płci biologicznej; kierownik
2014 – 2015 Korelaty i efekty zagrożenia tożsamości płci – pilotaż procedur eksperymentalnych; kierownik
2013 - 2014 Styl wychowania a gotowość do agresji interpersonalnej u młodych dorosłych: moderujący efekt płci psychologicznej; kierownik
2011 - 2014 Funkcja samokontroli i gotowości do agresji w związku odrzucenia z zachowaniem agresywnym (NCN 2011/01/D/HS6/05486); wykonawca
2009 - 2011 Tożsamość płciowa i emocjonalność kobiet i mężczyzn a wzorzec gotowości do agresji (MNiSW NN106 264437); wykonawca
2009 - 2011 Płeć i identyfikacja z płcią społeczną a gotowość do agresji interpersonalnej (BW APS 13-09/I); kierownik

2007 - 2008 Formy manifestacji i wzorce regulacyjnych mechanizmów agresji interpersonalnej (BST 0434.0507II); wykonawca

Współpraca międzynarodowa

2013 - 2014 realizacja projektu międzynarodowego “Intrafamilial Relations as Predictors of Readiness for Aggression in Young Adults (Cross - national Comparative Study)”
2009 – 2010 realizacja projektu międzynarodowego “Patterns of Readiness for Interpersonal Aggression among Young Adults – comparative, cross-national study”

Pełnione ważne funkcje

• kierownik specjalności Psychologia społeczności oraz Stosowana Psychologia Społeczna
• kierownik modułu „Umiejętności psychospołeczne” w ramach specjalności „Psychologia Społeczności”

CV in English

dr Karolina Konopka
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego
27-08-2019

INAUGURACJA

3 października (czwartek), w audytorium im. Janusza Korczaka, rozpoczynamy nowy rok akademicki 2019/2020. Wykład inauguracyjny pt. ”Zapiski na marginesie sztuki” wygłosi Profesor Jan Englert - Dyrekto…