EN

Kuncewicz Dorota

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej, Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania

Email: dkuncewicz@aps.edu.pl

Kariera naukowa

doktorat z psychologii, specjalność psychologia kliniczna, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski
magisterium z psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski
• doktor nauk humanistycznych, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski (2008)
• magisterium, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski (2003)

Zainteresowania naukowe

• analiza narracji w badaniach, diagnozie i terapii
• językowe aspekty pracy psychologa
• relacje w bliskich związkach, rodzinne, społeczne
• zagadnienia dotyczące sposobu badań relacji

Najważniejsze publikacje

Kuncewicz, D., Kuncewicz, D., Sokołowska, E., Kruszewski, W. (2016), Rzetelność procedury wyodrębniania opowieści ukrytych z monologów. Przegląd Psychologiczny, 59(4), 365-380.
Kuncewicz, D., Kruszewski, W., Zasim, A. (2016). Życie z szablonu CV. Doświadczenie pokoleniowe w narracjach młodych dorosłych. Kultura i Edukacja, 3, 64-85.
Kuncewicz, D., Sokołowska, E., Kuncewicz, D. (2015). Zabieranie słowa w nauce. Kultura-Media-Teologia, 22(6), 53-65.
Kuncewicz, D., Kuncewicz, D., Sokołowska, E., Sobkowicz, J. (2015). What are you saying when you are talking about…? Procedure for isolating a hidden story in a monologue about the author`s own life. Polish Journal of Applied Psychology,13(2), 25-46, DOI: 10.1515/pjap-2015-0028.
Kuncewicz, D., Sokołowska, E. Sobkowicz, J. (2015). Usłyszeć niewypowiedziane, czyli o interpretacji psychologicznej za pomocą narzędzi teorii literatury. Polskie Forum Psychologiczne, 20(3), 409-426.
Kuncewicz, D., Sokołowska, E., Sobkowicz, J. (2014). Which literary theory tools can a psychologist use for interpreting language communication? Polish Journal of Applied Psychology,12(4), 71-94, DOI: 10.1515/pjap-2015-0022.
Kuncewicz, D., Sokołowska, E. Sobkowicz, J. (2014). Parents’ and their adult children’s narrations on upbringing (Narracje rodziców i ich dorosłych dzieci o wychowaniu). Annals of Psychology, 17(4), 759-791.

Projekty badawcze

Między słowem wypowiedzianym a napisanym
Schematy narracyjne osób będących na różnych etapach życia
Narzędzia teorii literatury w psychologicznej interpretacji komunikatu językowego
Proces wychowania w narracji rodzica i jego dorosłego dziecka

Członkostwo

International Association for Relationship Research

 

dr Dorota Kuncewicz
18-01-2018

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

To już VII edycja Konkursu Rektora na najlepszą pracę dyplomową, licencjacką lub magisterską. Serdecznie zapraszamy do udziału.
18-01-2018

KONKURS im. Profesora Czesława Kupisiewicza

Zapraszamy wszystkich promotorów do uczestnictwa w konkursie i składania prac magisterskich studentów. Termin upływa 16 lutego.
13-12-2017

OSPAR

XXII już przegląd artystyczny OSPAR odbywający się tradycyjnie w auli Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jak zwykle był pełen niezwykłej radości życia! Grudniowa impr…