EN

Odachowska Ewa

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej, Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży

Akademia Pedagogiki Specjalnej

E-mail: eodachowska@aps.edu.pl

Kariera naukowa

  • doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii,  Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie (2015) (rozprawa doktorska na temat narratyzowania doświadczeń traumatycznych pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Trzebińskiego)

  • magister psychologii,  Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie (2010) 

  • magister pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (2002)

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe oscylują wokół psychologii traumy, narratyzowania doświadczeń traumatycznych i egzystencjalizmu. Zainteresowania naukowo-praktyczne skupiają się w obszarze psychotraumatologii, interwencji w kryzysie, terapii traumy dzieci i młodzieży oraz psychologii transportu.

Najważniejsze publikacje

Odachowska, E., Trzebiński, J. (2014). Wpływ odziaływania narracyjnego na sposób radzenia sobie ze stresem traumatycznym, związanym z przeżyciem wypadku drogowego. Logistyka 6/2014; Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań. ISSN 1231-5478, s. 966-975.

Odachowska, E., Ścigała, D.K. (2014). Kobieta i mężczyzna za kierownicą. Psychologiczne aspekty różnic płciowych w zachowaniu na drodze. TRANSPORT SAMOCHODOWY 2/2014 Warszawa, ITS. ISSN 1731-2795, s. 45-71.

Odachowska, E. (red.) (2015). Badania kwestionariuszowe w psychologii transportu. Monografia. Warszawa, ITS

Odachowska E. (2012) (red). Monografia: Psychologia zachowań ryzykownych w ruchu drogowym. Warszawa: Wydawnictwo ITS;-         

Odachowska, E. (2013). Trauma powypadkowa. Przyczyny, przebieg i skutki dla bezpieczeństwa. Autobusy 3/2013, s. 281-291;

Odachowska, E., Ucińska, M., Dobrzyńska, M. (2013). Psychologiczne determinanty stresu w ruchu drogowym. Transport Samochodowy. Warszawa: Wydawnictwo ITS; 3/2013; s. 17-39.

Odachowska, E., Ucińska, M. (2013). Determinants of drivers’ risky behaviour. Journal of Kones, Powertrain

Odachowska E. (2012).Temperament a skłonność do zachowań ryzykownych w ruchu drogowym. Transport Samochodowy 3/2012. Warszawa ITS, s.35-51

Odachowska E. (2012). Emocje na drodze. Nowe metody poszukiwania przyczyn wypadków drogowych. Technika Transportu Szynowego 9, 2779-2789

Projekty badawcze

Udział w realizacji grantu NCN Wpływ narratyzacji wyzwania życiowego na konstruktywność podejmowanych działań i jakość życia realizowanego przez SWPS

Udział w realizacji projektów badawczych Pracowni Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy Instytutu Transportu Samochodowego:

Współpraca międzynarodowa

Członek Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS);

Pełnione ważne funkcje

Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (PTBSD) i Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologicznego.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Teatr, kabaret, bieganie, narty

dr Ewa Odachowska
26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…
29-01-2018

Seminarium - INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRAKTYCE

Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Fundacją Centrum Wspierania Zdolności zaprasza przedstawicieli szkół i poradni psychologiczno-pedag…