EN

Poraj-Weder Magdalena

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

 • Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski (2012)
 • Podyplomowe Studium Analiz Marketingowych (ilościowych i jakościowych), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2008)
 • Master in Psychology, Faculty of Social Sciences, Växjö University (Linnaeus University) (2006)
 • Magister psychologii, Instytut Psychologii, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki (2005)

Zainteresowania naukowe

 • Materializm – uwarunkowania, korelaty, konsekwencje
 • Zdrowie – zmiany w percepcji zdrowia, motywy zachowań prozdrowotnych
 • Motywy konsumpcji

Najważniejsze publikacje

Artykuły w czasopismach klasyfikowanych:

Poraj-Weder, M., Maison, D. (2015). Poszukiwania Uniwersalnego Modelu Motywacji Konsumenckich. Psychologia Społeczna, nr 1(32), 24–34.
[6 pkt wg bazy MNiSzW]

Poraj-Weder, M. (2013). Perceived Parental Upbringing and the Materialism of Young Adults, SAGE OpenApril-June 2014, 4, 2 2158244014537499. 
DOI: 10.1177/2158244014537499

Poraj-Weder, M.  (2013). Czy wychowujemy do materializmu? Postawy rodzicielskie młodych dorosłych, Psychologia Wychowawcza, 4, 46–63.

Paszkowska-Rogacz, A., Poraj-Weder, M. (2012). Students’ Expectations from Career Counselling in Polish and Swedish Culture. Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration. Journal for Mental Changes, 1-2 (Jan 2012), 29–48. [8 pkt wg bazy MNiSzW]

Sekścińska, K., Poraj-Weder, M. (2013).Zarządzanie ryzykiem finansowym – wydać, zaoszczędzić czy zainwestować? Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIV, zeszyt 5, cz. I,  s. 235–253.
[7 pkt wg bazy MNiSzW]

Rozdziały w pracach zbiorowych:

Poraj-Weder, K. Sekścińska (2013). Ile narcyza jest w artyście? Poziom narcyzmu u studentów Akademii Muzycznej w Łodzi i studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Łódzkiego. W: E. Kumik, G. Poraj (red.). Konteksty kształcenia muzycznego. Prace teoretyczne i badawcze (s. 307–320). Łódź: Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Łodzi im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.
[4 pkt wg MNiSzW]

Poraj-Weder, M., Dzierżek, A. (2012). Postawy wychowawcze rodziców a struktura celów życiowych młodych dorosłych. W: H. Liberska, A. Malina, (red.), Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie. Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 362–373.
[4 pkt wg MNiSzW]

Poraj-Weder, M., Sekścińska, K. (2012). Postawy wobec siebie i świata czyli sylwetki psychologiczne studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. W: E. Kumik, G. Poraj (red.). Konteksty kształcenia muzycznego. Łódź: Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Łodzi im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, s. 277–290.
[4 pkt wg MNiSzW]

Projekty badawcze

 • BW 192721 / 2010. Wpływ framingu i nastroju konsumenta na ocenę produktu, marki, reklamy i producenta w reklamie CRM-owej i komercyjnej – kierownik projektu.
 • DSM 106510 / 2013. Postawy wychowawcze rodziców a struktura celów życiowych młodych dorosłych – kierownik projektu.
 • DSM 109023 / 2014. Narcyzm – motywator czy inhibitor sukcesu? O związkach narcyzmu z subiektywną oceną dokonań zawodowych i jakością życia u zawodowych muzyków – kierownik projektu.

Pełnione ważne funkcje

Sekretarz Redakcji w Czasopiśmie Psychologia Wychowawcza

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych stowarzyszeniach naukowych:

 • Członek Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej (ASPE)
 • Członek International Association of Applied Psychology (IAAP)
 • Członek Society for Consumer Psychology (SCP)

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Badania marketingowe (10 lat doświadczenia w branży, etat w Millward Brown SMG/KRC, a następnie  Ipsos Polska). Współpracuję z Instytutem Analiz Sensorycznych (ISA) oraz Domem Badawczym Maison (DBM) przy realizacji projektów konsumenckich i społecznych.

 

dr Magdalena Poraj-Weder
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego