EN

Prot-Klinger Katarzyna

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Jednostka: Instytut Psychologii, Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

2010 habilitacja „Życie po zagładzie: skutki traumy u ocalałych z Holacaustu: świadectwa z Polski i Rumunii.”,   Instytut Psychiatrii i Neurologii

1996 doktorat “Znaczenie długoterminowej opieki środowiskowej dla kosztów i efektywności w leczeniu schizofrenii.”, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Zainteresowania naukowe

Interesują mnie dwa podstawowe obszary badań

1. Psychiatria środowiskowa oraz  procesy związane z deinstytucjonalizacją, w tym ewaluacja programów środowiskowych. Moim specjalnym obszarem zainteresowania jest specyfika psychoterapii osób z doświadczeniem psychozy,  szkolę i superwizuję pracę terapeutyczną terapeutów pracujących z osobami z psychozą.

2. Badania nad traumą. Specjalny obszar zainteresowań stanowią osoby, które przeżyły traumę w dzieciństwie oraz procesy społeczne dotyczące reakcji zbiorowej na wydarzenie traumatyczne.

Najważniejsze publikacje

1. Prot K.: Late Effects of Trauma: PTSD in Holocaust Survivors. Journal of Loss and Trauma.; 2010, 15, 28–42.


2. Prot K. Research on consequences of the Holocaust. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2010; 2:61-69;


3. Prot-Klinger K. Le sentiment culpabilité et de honte chez les survivants de l'Holocauste. Evol. Psychiatr. - 2011,2: .201-217.


4. Prot K., Anczewska M.,Indulska A., Raduj J., Pałyska M. Satysfakcja pacjentów i rodzin z opieki środowiskowej - badanie pilotażowe. Psychiatria Pol. 2011, 6 :799–809.


5. Prot K., Szwajca K., Biedka Ł., Bierzyński K., Domagalska E., Izdebski R. Psychotherapy of Holocaust survivors - group process analysis.; Arch. Psychiatr. Psychother.; 2011,1,21-33.


6. Prot K. Strength of Holocaust survivors. J. Loss Trauma 2012, 2, 173-186.


7. Prot-Klinger K. Difficulties in diagnosing psychotic patients with traumatic experiences. Why don’t we hear what our patients say? Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches, 2016, 8/3: 260 – 269


8. Prot-Klinger K. Countertransference in the Treatment of Holocaust Survivors by a Second Generation Therapist w: Countertransference in Perspective: The Double-Edged Sword of the Patient-Therapist Emotional Relationship red. Dov Aleksandrowicz, Sussex Academic Press, 2016


9. Prot-Klinger K., Szwajca K., Biedka Ł., Bierzyński K., Domagalska – Kurdziel E., Izdebski R., Szwajca M. A Therapy Group for the Children of Holocaust Survivors in Poland Faces Loss, Bereavement and Problems of Countertransference. w: Countertransference in Perspective: The Double-Edged Sword of the Patient-Therapist Emotional Relationship red. Dov Aleksandrowicz, Sussex Academic Press, 2016, ss. 112-134


10. Prot-Klinger K. Maurycy Bornstein (Bornsztajn) – psychoanalityczne rozumienie psychoz. W: Przywracanie pamięci. Polscy psychiatrzy XX wieku orientacji psychoanalitycznej., red. Paweł Dybel, Universitas. Kraków 2017

Projekty badawcze

• grant KBN „Efekty traumy u ocalonych z Holocaustu” (2005-2008), kierownik
• grant Unii Europejskiej „MHEEN II Project” Mental Health Economics European Network phase II (2005-2007), główny wykonawca . Badanie dotyczyło gromadzenia danych dotyczących opieki psychiatrycznej oraz procesu deinstytucjonalizacji w wybranych krajach europejskich. Główny koordynator – London School of Economics.
• Projekt statutowy IPiN 2007, kierownik projektu - “Satysfakcja pacjenta i rodziny w opiece środowiskowej
• Projekt statutowy IPiN 2009 , kierownik projektu - „Wpływ ciągłości opieki oraz relacji terapeutycznej na satysfakcję z leczenia pacjentów w opiece poza szpitalnej.”
• Grant Unii Europejskiej HELPS (512293-08002) - 2008/2010, dotyczący promocji zdrowia wobec pacjentów leczących się psychiatrycznie, koordynator w Polsce, członek zespołu kierującego. Główny koordynator projektu: Department of Psychiatry II, Ulm University, Niemcy.
• Grant Alexander von Humboldt-Stiftung Bonn „Dzieje psychoanalizy w Polsce w polsko-żydowsko-niemieckim kontekście kulturowym”, członek zespołu kierującego.

Współpraca międzynarodowa

Współpraca naukowo-badawcza w ramach organizacji zajmujących się badaniami nad psychiatrią środowiskowa, psychoterapią, traumą (ENTER, IMPHA, ISPS)

Pełnione ważne funkcje

• Przewodnicząca Izraelsko-Polskiego Stowarzyszenia Zdrowia Psychicznego (IPMHA)
• Członek zarządu sekcji Mental Health Economics WPA
• Przewodnicząca ISPS-Polska
• Członek zespołu redakcyjnego „The Journal of Mental Health Policy and Economics”. „Psychoterapia”, „L’Evolution Psichiatrique”, „Dla Nas”, serii wydawniczej “Storie di Guarigione” wydawnictwa Mimesis (Mediolan)
• Przewodnicząca Komisji Etyki IAG Rasztów
• Członek Komisji Etyki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Jestem praktykującym lekarzem psychiatrą, psychoterapeutą o orientacji analitycznej. Interesuje mnie literatura, teatr, opera.

dr hab., prof. APS Katarzyna Prot-Klinger
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego
27-08-2019

INAUGURACJA

3 października (czwartek), w audytorium im. Janusza Korczaka, rozpoczynamy nowy rok akademicki 2019/2020. Wykład inauguracyjny pt. ”Zapiski na marginesie sztuki” wygłosi Profesor Jan Englert - Dyrekto…