EN

Prusik Monika

Stanowisko: adiunkt

Instytut Psychologii Stosowanej, Katedra Psychologii Społecznej

E-mail: mprusik@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • Doktorat z wyróżnieniem 2011 – Wydział Psychologii UW
 • Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie 2003-2008 – Instytut Studiów Społecznych UW
 • Magisterium 2001 – Wydział Psychologii UW
 • Specjalizacje: Stosowana Psychologia Społeczna; Psychologia Sądowa

Zainteresowania naukowe

Psychologia społeczna, psychologia polityczna, psychologia sądowa

 • Mechanizmy pamięci kolektywnej

 • Nostalgia jako emocja (m.in. nostalgia za okresem PRL-u)

 • Badania sondażowe

 • Poczucie ciągłości indywidualnej i grupowej

 • Identyfikacje narodowe

 • Autorytaryzm

 • Mroczne triada w obszarze polityki i organizacji

Najważniejsze publikacje

Zajenkowska, A., Ulatowska, J., Prusik, M., Budziszewska, M. (2017). Be careful what you wish for! Desired and actual behavior inconsistency in frustrating and provoking situations as predictors of depression. Studia Psychologica. (w druku)

Prusik, M., Lewicka, M. (2015). "Nostalgia for communist times and autobiographical memory: Negative present or positive past?" (accepted by Political Psychology)

Lewicka, M., Prusik, M. (2014). Nostalgia. In: M. Saryusz-Wolska, & R. Traba (eds.)., Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci. Warsaw: Scholar.

Prusik, M. (2014). On Nostalgia in Poland After 1989. Proceedings of the American Psychological Association (APA) Convention in Washington DC, PsycEXTRA Dataset. doi:10.1037/e551742014-001

Prusik, M. (2014). Structure of Collective Memories of the Period Before 1989 in Poland. Proceedings of the American Psychological Association (APA) Convention in Washington DC, PsycEXTRA Dataset. doi:10.1037/e551762014-001

Prusik, M. (2011). The lost paradise? Nostalgia for the Polish People’s Republic and the role of collective memory mechanisms. PhD Thesis, 1-264, University of Warsaw. Under the supervision of Professor Maria Lewicka.

Żechowski C., Namysłowska I., Brągoszewska J., Prusik M., Skiepko M., Witkowska M. (2009). Different subgroups of anorexia nervosa – clinical picture and development. Psychiatria i  Psychologia Kliniczna, 1, 77-78.

Prusik M. (2008). Welcome Gierek?  Can collective memory mechanisms described by social psychology explain some aspects of Polish nostalgia for those “Good old days” during Poland’s communist era? Pismo uczelni. Uniwersytet Warszawski, 5(39), 31-32.

Prusik M. (2001). Syndromes in social and political attitudes of Polish society. Master Thesis, 1-147, University of Warsaw, Poland. Under the supervision of Professor Maria Lewicka.

Współpraca międzynarodowa

Stypendium: PhD scholarship - University of Michigan, USA, (2007), Training Program in Quantitative Methods of Social Research. PhD Scholarship awarded by the Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR) at the University of Michigan, Ann Arbor, Michigan.

Pełnione ważne funkcje

Członek Rady Programowej WISP (Warsaw International Studies in Psychology), UW 2011-2015

Koordynator/kierownik  specjalizacji „Experimental Social Psychology”, UW 2011-2015

Członek stowarzyszeń:

 • International Society of Justice Research (ISJR) od 06.2014

 • International Society of Political Psychology (ISPP) od 05.2011

 • American Psychological Association (APA) od 10.2010

 • European Association of Experimental Social Psychology (EAESP) od 01.2009

 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (PSPS) od 08.2008

 • International Brain Research Organization (IBRO) od 03.2007

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Genalogia (tradycyjna i oparta na badaniach DNA), muzea, teatr, film, muzyka, podróże.

dr Monika Prusik
20-04-2018

„Europejski Dzień Logopedy - Usłysz mnie”

IV Konferencja „Europejski Dzień Logopedy - Usłysz mnie" Dnia 27.04.2018 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbędzie się konferencja „Europejski Dzień Logoped…
18-10-2017

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej.
06-04-2018

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - WYSTAWY

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ serdecznie zaprasza na wystawę malarstwa prof. WIESŁAWA BIEŃKUŃSKIEGO pt. Skaza (Galeria APS przy ul. Szczęśliwi…