EN

Rajchert Joanna

Stanowisko: asystent

Jednostka: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Społecznej

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

2009 Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Rozprawa doktorska: „Odrębność schematu Ja i odrzucenie vs akceptacja jako warunki wychodzenia poza egocentryczną perspektywę w okresie dorastania”

2004 Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, pięcioletnie, magisterskie, stacjonarne studia dzienne

Zainteresowania naukowe

Interesuję się przede wszystkim reakcjami emocjonalnymi, fizjologicznymi i behawioralnymi na odrzucenie (wykluczenie) społeczne. Prowadzę badania eksperymentalne, w których manipuluję poczuciem przynależności w małych grupach lub parach. W ostatnio zakończonym projekcie badawczym weryfikowałam hipotezy dotyczące temperamentalnych uwarunkowań agresywnych reakcji na odrzucenie. W aktualnym projekcie będę się koncentrować na sytuacyjnych moderatorach agresywnych jak i prospołecznych zachowań w odpowiedzi na wykluczenie testując hipotezę dotyczącą wpływu bliskości w relacji interpersonalnej z odrzucającą osobą. W ramach badań będziemy też weryfikowali różnice w reakcjach fizjologicznych i behawioralnych na różne formy wykluczenie, np. ignorowanie vs. wprost wyrażoną niechęć do kontynuowania lub nawiązania relacji.

Najważniejsze publikacje

Rajchert, J. i Winiewski, M. (2017). Strength of Excitation is Negatively Associated with Aggressive Behavior after Interpersonal Rejection. Frontiers in Psychology, 8; DOI: 10.3389/fpsyg.2017.00296 (in print)

Rajchert J., Konopka, K. i Huesmann, R. L. (2016). It is More Than Thought That Counts: The Role of Readiness for Aggression in the Relationship between Rejection and Displaced Aggression, Current Psychology, 1-11. Published online 02.04.2016. doi: 10.1007/s12144-016-9430-6

Rajchert, J. i Winiewski, M. (2016). The behavioral approach and inhibition systems' role in shaping the displaced and direct aggressive reaction to ostracism and rejection. Personality and Individual Differences, 88, 272-279; doi:10.1016/j.paid.2015.09.018

Rajchert, J. (2015). Emotional, Cognitive and Self-Enhancement Processes in Aggressive Behavior After Interpersonal Rejection and Exclusion. Europe’s Journal of Psychology, 11(4), 707-721. doi:10.5964/ejop.v11i4.934

Zajenkowska, A., Jankowski, K. S., Mylonas, K., i Rajchert, J. (2015). Coffee consumption and propensity to experience aggressive feelings in provoking and frustrating situations. Current Issues in Personality Psychology, 3(2), 105-111.; doi: 10.5114/cipp.2015.52890

Rajchert, J. M., Żułtak, T., & Smulczyk, M. (2014). Predicting reading literacy and its improvement in the Polish national extension of the PISA study: The role of intelligence, trait-and state-anxiety, socio-economic status and school-type. Learning and Individual Differences, 33, 1-11. doi:10.1016/j.lindif.2014.04.003

Zajenkowska, A., Mylonas, K., Lawrence, C., Konopka, K., & Rajchert, J. (2014). Cross‐cultural sex differences in situational triggers of aggressive responses. International Journal of Psychology, 49(5), 355-363. DOI: 10.1002/ijop.12052;

Rajchert, J., Kaminska-Feldman, M. (2008). Uwarunkowania regulacyjnej aktywacji systemu pozaosobistych standardów ewaluatywnych, Czasopismo Psychologiczne, 14, 255-264.

Rajchert, J. (2008). Czy reakcje emocjonalne młodzieży mogą być regulowane przez poznawcze wyodrębnienie Ja? Psychologia Społeczna, 2(7), 133-149.

Projekty badawcze

Grant NCN nr: 2016/21/B/HS6/01149 (OPUS 2017-2020); Wskazówki społeczne kształtujące emocjonalne, fizjologiczne i behawioralne reakcje na wykluczenie: zaangażowanie, informacja zwrotna i bliskość relacji; KIEROWNIK

Grant NCN nr: 2011/01/D/HS6/05486 (SONATA 2011-2014); Funkcja samokontroli i gotowości do agresji w związku odrzucenia z zachowaniem agresywnym (grant zakończony 12.2014); KIEROWNIK

Grant BSTP 2016/2017 ze środków Akademii Pedagogiki Specjalnej; Wrażliwość na odrzucenie - wstępna adaptacja kwestionariusza Rejection Sensitivity Questionnaire (RSQ) autorstwa Downey i Feldman; KIEROWNIK

Grant BSTP 2015/2016 ze środków Akademii Pedagogiki Specjalnej; Czynniki wpływające na budowanie poczucia kontroli lub przynależności: bliskość i wykluczenie w relacji interpersonalnej; KIEROWNIK

"Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży - szkoły ponadgimnazjalne" – badanie prowadzone w ramach Projektu nr II pt. „Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)” na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, (od września 2012 projekt realizowany na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie 3.2. EFS/II/3/2009 - projekt zakończony. WYKONAWCA

Współpraca międzynarodowa

Współpraca badawcza z Research Center for Group Dynamics, Institute of Social Research, University of Michigan
Pełnione ważne funkcje
Recenzent w Learning and Individual Differences, Personality and Individual Differences
Udział w panelu ekspertów NCN

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Sport – bieganie (maratony i inne dystanse), psie zaprzęgi (canicross, bikejoring) i wszelka inna aktywność sportowa
Motocykle i motoryzacja – w aspekcie użytkowym, nie technicznym :-)

dr Joanna Rajchert
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego