EN

Sass-Stańczak Katarzyna

Stanowisko: asystent

Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej,

Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego

E-mail: ksass@aps.edu.pl

Kariera naukowa

  • magister psychologii, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  (2013)
  • studia podyplomowe „Menadżer Projektu Badawczo-Rozwojowego”, Wyższe Szkoły Bankowe (2014)
  • studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych (2015)

W trakcie

  • studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (od 2015/2016)
  • szkolenia psychoterapeutycznego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii INTRA akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie  Towarzystwo Psychologiczne (od 2016/2017)

Zainteresowania naukowe

  • psychoterapia
  • stygmatyzacja i dyskryminacja osób chorujących psychicznie

Najważniejsze publikacje (2011-2015)

Sass-Stańczak, K., Czabała, J. C. (2015) Relacja terapeutyczna – co na nią wpływa i jak ona wpływa na proces psychoterapii. Psychoterapia, 1 (172), 5-17

Sass-Stańczak, K.(2015). Teoria popędowa Sigmunda Freuda. W: H. Grzegołowska-Klarkowska (red.),  Psychoanalityczne teorie rozwoju. Niezbędnik. (s. 17-23).Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.

Wiktor-Sass, K., Wyka, M., Miedziun, P., Gawryszewska, K., Piwońska, J., Koziarska, M. (2013). Wizerunek osób z zaburzeniami psychicznymi wśród studentów psychologii. W: P. Maciaszczyk, L. Kaliszczak (red.),  Prace Naukowe Studentów 3.Wyzwania XXI wieku a człowiek i wiedza. Materiały z IV Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych (s. 315-326).Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Zagrabska, M., Wiktor-Sass, K., Jaroszewicz, A., Kęsy, J. (2013) Poziom wiedzy na temat zaburzeń dziecięcych wśród studentów kierunków społecznych. : P. Maciaszczyk, L. Kaliszczak (red.),  Prace Naukowe Studentów 3.Wyzwania XXI wieku a człowiek i wiedza. Materiały z IV Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych (s. 315-326).Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Zagrabska, M., Wyka, M., Koziarska M., Kuźniak, A., Wiktor-Sass, K., Koniecko, E., Boruc, D. (2012) Obecność mitów psychologicznych w świadomości osób studiujących kierunki społeczne i niespołeczne. W: L. Kaliszczak (red.),  Prace Naukowe Studentów 2Wyzwania XXI wieku – Przyroda, Technika, Człowiek Materiały z III Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Wiktor-Sass, K., Stańczak, P. (2011) Powrót do życia – zmagania z codziennością osób chorych psychicznie. W: L. Kaliszczak (red.),  Prace Naukowe Studentów 1 Wyzwania XXI wieku – Społeczeństwo, Edukacja, Środowisko Materiały z II Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Projekty badawcze

Kierownik projektu BST pt. „Badanie wskaźników procesu zdrowienia osób chorujących psychicznie – adaptacja o polskich warunków oraz ocena właściwości psychometrycznych Skali Umacniania i Kwestionariusza Postrzegania Procesu Zdrowienia.” (2015)

Pełnione ważne funkcje

W latach 2014-2015 członek Rady Programowej Porozumienia Na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Od 2014 roku współpracuję z Fundacją Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, pisząc i realizując projekty społeczne. Pozazawodowo interesuję się japońska animacją oraz literaturą fantasy. Wolne chwile chętnie spędzam w kuchni gotując dla rodziny i przyjaciół.

 

mgr Katarzyna Sass-Stańczak
18-01-2018

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ

To już VII edycja Konkursu Rektora na najlepszą pracę dyplomową, licencjacką lub magisterską. Serdecznie zapraszamy do udziału.
18-01-2018

KONKURS im. Profesora Czesława Kupisiewicza

Zapraszamy wszystkich promotorów do uczestnictwa w konkursie i składania prac magisterskich studentów. Termin upływa 16 lutego.
13-12-2017

OSPAR

XXII już przegląd artystyczny OSPAR odbywający się tradycyjnie w auli Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie jak zwykle był pełen niezwykłej radości życia! Grudniowa impr…