EN

Sawicka Maryla

Stanowisko: profesor nadzwyczajny

Jednostka: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

Dr hab. n. hum. w zakresie psychologii klinicznej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dr n. hum. W zakresie psychologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Magister psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski.

Zainteresowania naukowe

- psychologia kliniczna;

- psychoterapia zaburzeń psychicznych;

- rehabilitacja psychospołeczna osób przewlekle chorych psychicznie;

- diagnoza i terapia osób z podwójną diagnozą.

Najważniejsze publikacje

1. Czabała JC, Meder J, Sawicka M. (2000) Podstawowe zaburzenia psychiczne. W: Strelau J. (red.) Psychologia. t. 3. GWP, Gdańsk. 583-603.

2. Sawicka M. (2001) Możliwość modyfikowania deficytów poznawczych obserwowanych w obszarze funkcjonowania u osób przewlekle chorych na schizofrenię. Psychiatria Polska. 6, 991-1004.

3.Sawicka M, Meder J.(2001) Ocena wybranych funkcji poznawczych u osób krótko chorujących na schizofrenię”, Postępy Psychiatrii i Neurologii. 10, 323-329.

4. Sawicka  M. (2004) Difficult interpersonal social situation as a source of stress and coping with these situations by chronic schizophrenic patients” Archives of Psychiatry, tom 10, nr2 (37),259-263.

5.Sawicka M.  (2004) Dlaczego osoby chore na schizofrenię zażywają środki psychoaktywne? Psychiatria Polska. 4, 723-726.

6.Sawicka M.(2005) Podobieństwa i różnice w stylu radzenia sobie ze stresem pomiędzy chorymi na schizofrenię, uzależnionymi, a osobami podwójnym rozpoznaniem.  Psychiatria Polska.nr.6, 1199-1210.

7. Sawicka M, Osuchowska A, Kosznik K, Meder J. (2009) The phenomenon of dual diagnosis in the light of attachment theory – a case study. Archives of Psychiatry and Psychotherapy.  4: (57-64).

8.Sawicka M, Meder J. (2008) Znaczenie punktu konsultacyjnego doradztwa zawodowego w przełamywaniu niepełnosprawności psychicznej. Psychiatria Polska t.XLII, 6, 959-967.

9. Bronowski P, Sawicka M, Charzyńska K. (2012) Special Care Services – the basic instrument of suport for the mentally ill in Poland. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol.16(2), 78-87.

10. Sawicka M, Bronowski P, Charzyńska K. „Gender differences” w programie wsparcia społecznego – dopasowanie czy ujednolicenie. Psychiatria Polska. 2013; 3: 375-384.

Książki i rozdziały w książkach

 1. Meder J, Sawicka M. (2006) (red). Psychoterapia schizofrenii. Kraków, Biblioteka Psychiatrii Polskiej.
 2. Sawicka M. (2010) Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię. Warszawa, Wydawnictwo APS.
 3. Sawicka M, Kun-Dymecka A. (2012)(red.) Psychologia kliniczna. Podręcznik specjalisty. Wydawnictwo APS.
 4. Kucharska K, Wilkos E, Sawicka M.(2013) Trening społecznego poznania i neuropoznania. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

Projekty badawcze

 1. Kierownik grantu  KBN nr PO 5D 10508, temat – „Analiza wpływu treningów umiejętności społecznych na sposób spostrzegania samego siebie u pacjentów chorych na schizofrenię”. 1995 – 1996.
 2. Główny wykonawca w grancie promotorskim KBN, temat -" Wpływ treningów umiejętności społecznych na nabywanie kompetencji społecznych przez osoby przewlekle chore na schizofrenię". 1998-1999.
 3. Kierownik grantu KBN nr 6P05D 082 21, temat –„Ocena podatności na stres i sposobów radzenia sobie z nim osób chorych na schizofrenię używających substancji psychoaktywnych”. 2001-2003.
 4. Udział w grancie Komisji Europejskiej:  Integrated Services Aimed at Dual Diagnosis and Optimal Recovery from Addiction. (ISADORA). QLG4 – CT – 2002 – 00911. 2003 – 2005
 5. Kierownik grantu: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nr. N402425733. „Znaczenie stylu terapeutycznego w leczeniu osób chorych na schizofrenię”. 2007-2010.
 6. Kierownik merytoryczny  projektu finansowanego przez Unię Europejską - Kapitał Ludzki, temat: Psychologia Kliniczna – nowy kierunek studiów podyplomowych w APS. 2011 – 2012.

Pełnione ważne funkcje

 1. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 2. Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 3. International Association of Applied Psychology

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Podróże, dobre jedzenie, białe wino i zwierzęta mojej Córki.

dr hab., prof. APS Maryla Sawicka
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego