EN

Sokołowska Ewa

Stanowisko: adiunkt
Jednostka:Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju i Wychowania
E-mail: esokolowska@aps.edu.pl

Kariera naukowa

doktorat dyscyplina, wydział, uczelnia: doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski. Temat pracy doktorskiej: „Sens doświadczenia terapeutycznego. Pytanie o skutki psychologiczne usprawniania ruchowego małego dziecka przez matkę” (promotor prof. dr hab. Elżbieta Dryll)

magisterium dyscyplina, wydział, uczelnia: magister w zakresie psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski. Temat pracy magisterskiej: „Matka jako terapeutka uszkodzonego dziecka” (promotor prof. dr hab. Małgorzata Kościelska)

Zainteresowania naukowe

Krótki opis najważniejszych zainteresowań naukowych: rola psychologa w szkole, wdrożenie modelu pracy promocja-profilaktyka-interwencja-monitoring, wypracowanie modelu współpracy z nauczycielem, uczniem i rodzicami

Najważniejsze publikacje

Autorka/ współautorka i redaktorka/ współredaktorka ok. 60 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii szkolnej, wychowawczej oraz klinicznej, w tym 8 książek, m.in.
1. Sokołowska, E., Zabłocka-Żytka, L., Kluczyńska, S., Wojda-Kornacka, J. (2016). What mental health promotion do university students need? Polish Journal of Applied Psychology, 14(3), 53–72.
2. Sokołowska, E. (2015). Psychospołeczne uwarunkowania trudności związanych z realizacją zadań rozwojowych. W: Cz. Czabała i S. Kluczyńska (red.), Poradnictwo psychologiczne (s. 45-81). Warszawa: Wydawnictwo PWN.
3. Sokołowska, E., Zabłocka-Żytka, L., Kluczyńska, S., Wojda-Kornacka, J. (2015). Zdrowie psychiczne młodych dorosłych. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
4. Sokołowska, E (2014) Jak postępować z agresywnym uczniem? Zmiana sposobu myślenia i działania. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna (wydanie 2, zmienione)
5. Sokołowska, E. (red.) (2013). Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej
6. Sokołowska, E., Zabłocka-Żytka, L. (2013). Psychologia rozwojowa dla klinicystów
7. Katra, G., Sokołowska, E. (red.) (2010). Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Warszawa: Wolter Kluwer.
8. Sokołowska, E. (2008). Gdy dziecko zdaje egzamin. Scenariusze warsztatów psychologicznych dla rodziców. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.
9. Sokołowska, E. (2007). Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem? Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna
10. Zabłocka-Żytka, L. Sokołowska, E. (red.) (2016). Pomoc psychologiczna chorym somatycznie. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Diffin.

Projekty badawcze

1996/1997 „Konsekwencje psychologiczne prowadzenia przez matkę rehabilitacji swojego dziecka” - kierownik (Badania Własne, Wydział Psychologii UW)
1997/1998 „Znaczenie psychologiczne rehabilitacji ruchowej niemowląt”, realizowanego w roku akademickim - kierownik (Badania Własne, Wydział Psychologii UW)
2013/2014 „Oczekiwania młodych dorosłych względem promocji zdrowia psychicznego. Badania pilotażowe” - kierownik (projekt finansowany z dotacji przyznanej przez MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego Uczelni w 2013)
2014/2015 „Zdrowie psychiczne młodych dorosłych” - kierownik (dotacja MNiSW w 2014)
2015/2016 „Niezbędność w promocji zdrowia psychicznego młodych dorosłych uczenia umiejętności dbania o zdrowie fizyczne” - kierownik (dotacja MNiSW w 2015)
2016/2017 „Zdrowie psychiczne osób przewlekle chorych somatycznie” – główny wykonawca (kierownik dr Lidia Zabłocka-Żytka)

Pełnione ważne funkcje

p.o. Kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju i Wychowania (do 2016)
Kierownik Specjalności Psychologia Wspierania Rozwoju i Kształcenia
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Urodzony warsztatowiec. Człowiek szukający porozumienia bez przemocy w szkole.. (też wyższej). Osoba ceniąca sobie każdą ze studenckich nagród: w tym statuetkę bezkonkurencyjna :-).

dr Ewa Sokołowska
20-04-2018

„Europejski Dzień Logopedy - Usłysz mnie”

IV Konferencja „Europejski Dzień Logopedy - Usłysz mnie" Dnia 27.04.2018 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbędzie się konferencja „Europejski Dzień Logoped…
18-10-2017

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami Wydawnictwa Akademii Pedagogiki Specjalnej.
06-04-2018

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ - WYSTAWY

KOLEGIUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ serdecznie zaprasza na wystawę malarstwa prof. WIESŁAWA BIEŃKUŃSKIEGO pt. Skaza (Galeria APS przy ul. Szczęśliwi…