EN

Stawska Małgorzata

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

  • 2010 - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii uzyskany na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, rozprawa nt.: „Styl przywiązania i percepcja partnera a satysfakcja ze związku”, promotor: prof. nadzw. dr hab. Lucyna Golińska
  • 2001 - stopień magistra psychologii uzyskany na Uniwersytecie Łódzkim; rozprawa nt.: „Wiedza i postawy kobiet wobec klimakterium jako wyznaczniki decyzji o podjęciu Hormonalnej Terapii”

Zainteresowania naukowe

Relacje i wzajemne zależności partnerów w związkach intymnych, style przywiązania, psychologia osobowości, psychodynamiczne koncepcje osobowości, wspieranie rozwoju osobowości, psychoterapia, pomoc psychologiczna

Najważniejsze publikacje

Wróbel M., Ledwoń M., (2008) Style przywiązania i podatność na zarażanie się nastrojem a satysfakcja ze stałych związków partnerskich W: Golińska L. (red) Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń - Materiały pokonferencyjne (s.177-187), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Ledwoń M., Wróbel M. (2006). Regulacja nastroju oraz radzenie sobie ze stresem wśród matek    dzieci chorych na chorobę nowotworową. W: Psychoonkologia, 10 (2), Gdańsk: Via Medica, (s.41-50).

Walęcka-Matyja K., Kossakowska-Petrycka K., Ledwoń M.  (2006) Psychological effects of intra-familial sexual abuse on children W: Folia Psychologica, 10, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu (s.69-80).

Ledwoń M. (2004). Psychologiczne aspekty wad wrodzonych W: Folia Psychologica, 8, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (s.113-122).

Ledwoń M. (2002). Psychologiczne aspekty diagnostyki prenatalnej W: Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, Tom 36, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań (s.244-251).

Projekty badawcze

Poznawcze i emocjonalne mechanizmy oceny jakości życia (grant UŁ 2005,2007) - wykonawca

Znaczenie badania echokardiograficznego w wadach pozasercowych płodu (Psychologiczne aspekty diagnostyki prenatalnej) grant KBN nr3 PO5E 045 23 - wykonawca

Współpraca międzynarodowa

2009-2011 - Współpraca z prof. Philem Shaverem (University Davis, Kalifornia, USA) w ramach prac nad polską adaptacją skali Experience in Close Relationships (ECR)

Pełnione ważne funkcje

Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – od października 2004.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Taniec, film, fotografia, zdrowe odżywianie

dr Małgorzata Stawska
30-11-2018

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone dyskusji nad książką Heleny Janet Grzegołowskiej-Klarkowskiej Mądrość osobowości. Wspieranie rozwoju osobowości i zapobieganie jej zaburzeniom w całym cy…
07-12-2018

Wystawa fotograficzna

10 niezwykłych historii, 10 wyjątkowych osób, które połączyła choroba. Nadzwyczajna wystawa fotograficzna, na której każde zdjęcie zdaje się mówić: „Nie odwracaj się plecami od bólu”, łącznik APS.
30-11-2018

REJESTRACJA 2019/2020

Rusza rejestracja do programy ERASMUS + na rok 2019/2020. Wszystkie dokumenty należy złóż do dnia 28 lutego 2019 r. w pokoju 3221 bud. C