EN

Stawska Małgorzata

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

  • 2010 - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii uzyskany na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, rozprawa nt.: „Styl przywiązania i percepcja partnera a satysfakcja ze związku”, promotor: prof. nadzw. dr hab. Lucyna Golińska
  • 2001 - stopień magistra psychologii uzyskany na Uniwersytecie Łódzkim; rozprawa nt.: „Wiedza i postawy kobiet wobec klimakterium jako wyznaczniki decyzji o podjęciu Hormonalnej Terapii”

Zainteresowania naukowe

Relacje i wzajemne zależności partnerów w związkach intymnych, style przywiązania, psychologia osobowości, psychodynamiczne koncepcje osobowości, wspieranie rozwoju osobowości, psychoterapia, pomoc psychologiczna

Najważniejsze publikacje

Wróbel M., Ledwoń M., (2008) Style przywiązania i podatność na zarażanie się nastrojem a satysfakcja ze stałych związków partnerskich W: Golińska L. (red) Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń - Materiały pokonferencyjne (s.177-187), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Ledwoń M., Wróbel M. (2006). Regulacja nastroju oraz radzenie sobie ze stresem wśród matek    dzieci chorych na chorobę nowotworową. W: Psychoonkologia, 10 (2), Gdańsk: Via Medica, (s.41-50).

Walęcka-Matyja K., Kossakowska-Petrycka K., Ledwoń M.  (2006) Psychological effects of intra-familial sexual abuse on children W: Folia Psychologica, 10, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu (s.69-80).

Ledwoń M. (2004). Psychologiczne aspekty wad wrodzonych W: Folia Psychologica, 8, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (s.113-122).

Ledwoń M. (2002). Psychologiczne aspekty diagnostyki prenatalnej W: Kliniczna Perinatologia i Ginekologia, Tom 36, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań (s.244-251).

Projekty badawcze

Poznawcze i emocjonalne mechanizmy oceny jakości życia (grant UŁ 2005,2007) - wykonawca

Znaczenie badania echokardiograficznego w wadach pozasercowych płodu (Psychologiczne aspekty diagnostyki prenatalnej) grant KBN nr3 PO5E 045 23 - wykonawca

Współpraca międzynarodowa

2009-2011 - Współpraca z prof. Philem Shaverem (University Davis, Kalifornia, USA) w ramach prac nad polską adaptacją skali Experience in Close Relationships (ECR)

Pełnione ważne funkcje

Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – od października 2004.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Taniec, film, fotografia, zdrowe odżywianie

dr Małgorzata Stawska
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego