EN

Sukiennik Anna

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

2015 Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Temat rozprawy doktorskiej: Poziom rozwoju refleksyjnego systemu wartościowania a siła transmisji międzypokoleniowej stosunku do siebie i innych ludzi

2009 Dyplom magistra psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Temat pracy magisterskiej: Osobiste standardy wartościowania a przejawy postaw wobec Swoich i Obcych w próbie wolontariuszy hospicyjnych i kontrolnej

Zainteresowania naukowe

  • Znaczenie rozwoju refleksyjności dla funkcjonowania człowieka

  • Dwustronne zależności między postawami rodzicielskimi a osobowością

  • Psychometria stosowana

Najważniejsze publikacje

Sukiennik, A. (2015). Jaka matka, taka córka? Dziecko, 12, 10-15.

Sukiennik, A. (2012). Kwestionariusz Ustosunkowań. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Chrzanowska, A. (2010). Jak odnajdywać drogowskazy w społeczeństwie informacyjnym?     O znaczeniu osobistych standardów wartościowania. (W:) Człowiek – media – edukacja. Red.   J. Morbitzer. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

Projekty badawcze

  • 09.2011 - 10.2012 Udział w grancie badawczym dr Anny Żmijewskiej „Ocena funkcjonowania rodziny oraz własnego przystosowania do niepełnosprawności dziecka u matek nastolatków z zespołem Aspergera”

  • 05 - 07.2012 Udział w projekcie Katedry Psychologii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie „Test Inteligencji Muzycznej H. D. Winga”

  • 09 - 12.2010 Udział w projekcie Pracowni Testów Psychologicznych PTP „Normalizacja Neutralnego Kulturowo Testu „G” (CTF-3), Testu Rozumienia Słów (TRS) i Kwestionariusza Ustosunkowań (KU)

  • 02. - 06.2009 Udział w projekcie Katedry Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny Wydziału Psychologii UW „Starość – (nie) radość”

  • 09. - 10.2007 Udział w projekcie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów dotyczącym przemocy i uzależnień w szkołach

  • 04. - 06.2007 Udział w projekcie Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich „Mieszkańcy Muranowa o Muzeum”

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

Czytanie literatury pięknej, reportaży, wywiadów; malowanie na tkaninach; pisanie ikon.

dr Anna Sukiennik
28-06-2018

Rekrutacja na studia doktoranckie WNP i WSNS

Nabór na studia DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, kierunek: PEDAGOGIKA oraz WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH, kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W…
03-07-2018

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej współorganizowanego przez APS. Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 21 września 2018 roku.