EN

Wiśniewska Dominika

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży, Pracownia Diagnozy i Pomocy Psychologicznej Dzieciom z Zaburzeniami Rozwojowymi

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

doktor nauk humanistycznych, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski (2011)

magister psychologii, specjalność: psychoterapia, psychologia rehabilitacyjna, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski (2005)

Zainteresowania naukowe

 • dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi, szczególnie dzieci z trudnościami w komunikowaniu się;

 • psychologiczna sytuacja rodziców i rodzeństwa dzieci z zaburzeniami w rozwoju;

 • stres i radzenie sobie ze stresem u dzieci i młodzieży, choroby psychosomatyczne

 • terapia dzieci i młodzieży

 • rola psychologa we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

Najważniejsze publikacje

 1. Wiśniewska D., Niemczyk K., (2008). Intraindywidualna ocena rozwoju sensoryczno-motorycznego małych dzieci głuchych. [W:] Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Specjalistycznej Diagnoza psychologiczna osób niesłyszących (s. 63 – 74). Poznań: Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących.

 2. Wiśniewska D., Zamerfeld I., (2010). Rodzice dzieci głuchych wobec swoich dzieci i ich rehabilitacji. W: E. Zasępa (red.) Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich – w teorii i w badaniach (s. 384 – 393). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 3. Wiśniewska D.,(2010). Ogólnopolski program rehabilitacji dzieci z wadą słuchu „Dźwięki Marzeń”. [W:] T. Gałkowski, M. Radziszewska Konopka (red.) Rehabilitacja dziecka niesłyszącego w warunkach domowych – doświadczenia polskie i amerykańskie - znaczenie wczesnej terapii. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Programu „Dźwięki Marzeń”, s. 191 - 212, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 4. Wiśniewska D.,(2011). Rodzeństwo w rodzinie dziecka niesłyszącego [w:] red. D. Danielewicz, E. Pisula, Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka. s. 141 - 155, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 5. Wiśniewska D., Sińska J., Czerwińska K., (2012).Rozwój poznawczy dzieci niewidomych[w:]red. K. Czerwińska, Wczesna interwencja wobec dziecka niewidomego., Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, (w druku).

 6. Wiśniewska D., (2013). Etyczne aspekty badań klinicznych i naukowych dzieci. [w:] J. Bałachowicz,  Dziecko w koncepcjach pedagogicznych Marii Grzegorzewskiej i Janusza Korczaka. (red.), Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalne.

 7. Tabak. I., Zawadzka.D., Wiśniewska.D., (2012). Prawidłowości rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania. [w:] red. M. Sawicka, A. Kuhn - Dymecka, Psychologia kliniczna. Podręcznik praktyczny dla specjalistów. Program podstawowy, s.191- 232, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 8. Wiśniewska D., (2013). Aktywność zawodowa vs pobieranie świadczeń socjalnych jako korelaty jakości życia dorosłych użytkowników implantów ślimakowych. [w:] Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji. Materiały z konferencji naukowej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (w druku).

Projekty badawcze

Uwarunkowania efektywnego funkcjonowania, w kontekście rozwoju osobowości i jakości życia. Pilotaż Projekt finansowany ze środków na badania APS (2012). Projekt realizowany przez zespół InterLabOs w składzie: dr Kamila Dobrenko, dr Paweł Boguszewski,  dr Anna Batory, dr Dominika Wiśniewska, mgr Michał Szulawski - wykonawca projektu.

Poczucie koherencji a jakość życia dorosłych użytkowników implantów ślimakowych UW (2011) - kierownik projektu

Schemat ciała u dzieci głuchych po operacji wszczepienia implantu ślimakowego. UW (BST 2008)

Psychologiczna ocena funkcjonowania psychomotorycznego dzieci głuchych w procesie kwalifikacji do wszczepu implantu ślimakowego. UW (BST 2007)

Związek między wynikami w skali inteligencji a logopedycznymi osiągnięciami w rehabilitacji dzieci głuchych po wszczepieniu implantu ślimakowego. UW (BW 2006)

Pełnione ważne funkcje

Członek Polskiego Komitetu Audiofonologii

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

fotografia plenerowa, wędrówki górskie, taniec

dr Dominika Wiśniewska
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego