EN

Wojda-Kornacka Joanna

Stanowisko: asystent

Jednostka: Instytut Psychologii Stosowanej, Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży

E-mail: jwojda@aps.edu.pl

Kariera naukowa

magisterium pedagogika specjalna, wydział nauk pedagogicznych; specjalność resocjalizacja i wspomaganie rodziny, Akademia Pedagogiki Specjalnej

magisterium psychologia, Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej               

Zainteresowania naukowe

Promocja zdrowia psychicznego, psychoterapia, psychologia kliniczna

Najważniejsze publikacje

Lidia Zabłocka-Żytka, Joanna Wojda, Marek Smulczyk, Czesław Czabała  „Zdrowie psychiczne gimnazjalistów uczęszczających do „Szkół z klasą”. Badania porównawcze”. Pedagogika  Społeczna 3/2009

Zabłocka-Żytka L.; Szulawski M.; Wojda J.; Czabała Cz.; Zapobieganie zachowaniom destrukcyjnym i autodestrukcyjnym wśród dzieci młodzieży szkolnej. Wnioski z realizacji międzynarodowego projektu “Child and Adolescent Mental Heath in Enlarged European Union”; W: Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce, część druga. Okulicz-Kozaryn  K. , Ostaszewski K. (red.), Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa;  2010.

Danielewicz, D., Gendek, M., Wojda, J. (2012). Formy zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania. W: M. Sawicka i A. Kuhn – Dymecka (red.). Psychologia kliniczna. Podręcznik dla specjalistów. (s. 233-305). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Projekty badawcze

  • realizacja projektu w ramach badań własnych: Wpływ Programu „Przyjaciele Zippiego” na zdrowie psychiczne dzieci w młodszym wieku szkolnym 2013-2014.

  • Oczekiwania młodych dorosłych względem promocji zdrowia psychicznego. Badania pilotażowe. Kierownik: Dr E. Sokołowska, J.Wojda-Kornacka 2013-2014

mgr Joanna Wojda-Kornacka
26-02-2018

Nominacja Józefy BAŁACHOWICZ - profesor nauk społecznych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk społecznych pani dr hab. Józefie Bałachowicz Kierownikowi Zakładu Wczesnej Edukacji w INSTYTUCIE WSPOMAGANIA ROZWOJU CZŁOWIE…
19-02-2018

Wyróżnienia dla JM Rektora APS prof. Stefana M. Kwiatkowskiego

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski został w dniu 16 lutego br. odznaczony KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim zostały wręczone odznaczenia państw…
29-01-2018

Seminarium - INNOWACJE PEDAGOGICZNE W PRAKTYCE

Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Fundacją Centrum Wspierania Zdolności zaprasza przedstawicieli szkół i poradni psychologiczno-pedag…