EN

Wojda-Kornacka Joanna

Stanowisko: wykładowca

Jednostka: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

magisterium pedagogika specjalna, wydział nauk pedagogicznych; specjalność resocjalizacja i wspomaganie rodziny, Akademia Pedagogiki Specjalnej

magisterium psychologia, Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej               

Zainteresowania naukowe

Promocja zdrowia psychicznego, psychoterapia, psychologia kliniczna

Najważniejsze publikacje

Lidia Zabłocka-Żytka, Joanna Wojda, Marek Smulczyk, Czesław Czabała  „Zdrowie psychiczne gimnazjalistów uczęszczających do „Szkół z klasą”. Badania porównawcze”. Pedagogika  Społeczna 3/2009

Zabłocka-Żytka L.; Szulawski M.; Wojda J.; Czabała Cz.; Zapobieganie zachowaniom destrukcyjnym i autodestrukcyjnym wśród dzieci młodzieży szkolnej. Wnioski z realizacji międzynarodowego projektu “Child and Adolescent Mental Heath in Enlarged European Union”; W: Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce, część druga. Okulicz-Kozaryn  K. , Ostaszewski K. (red.), Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa;  2010.

Danielewicz, D., Gendek, M., Wojda, J. (2012). Formy zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania. W: M. Sawicka i A. Kuhn – Dymecka (red.). Psychologia kliniczna. Podręcznik dla specjalistów. (s. 233-305). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Projekty badawcze

  • realizacja projektu w ramach badań własnych: Wpływ Programu „Przyjaciele Zippiego” na zdrowie psychiczne dzieci w młodszym wieku szkolnym 2013-2014.

  • Oczekiwania młodych dorosłych względem promocji zdrowia psychicznego. Badania pilotażowe. Kierownik: Dr E. Sokołowska, J.Wojda-Kornacka 2013-2014

mgr Joanna Wojda-Kornacka
28-06-2018

Rekrutacja na studia doktoranckie WNP i WSNS

Nabór na studia DOKTORANCKIE na rok akademicki 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH, kierunek: PEDAGOGIKA oraz WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH, kierunek: INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE W…
03-07-2018

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

2. edycja Konkursu o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej współorganizowanego przez APS. Termin składania prac na konkurs został wyznaczony na dzień 21 września 2018 roku.