EN

Zabłocka-Żytka Lidia

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii, Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

2015 Specjalista psycholog kliniczny; Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego, CEM;
2009 r. Dyplom doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologia na Wydziale Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
2001r. Dyplom magistra w dziedzinie psychologia na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zainteresowania naukowe

• psychologia zdrowia oraz chorych somatycznie
• promocja zdrowia psychicznego
• psychoterapia

Najważniejsze publikacje

Sokołowska, E., Zabłocka-Żytka, L., Kluczyńska S., Wojda- Kornacka J. What mental health promotion do university students need? Polish Journal of Applied Psychology 2016, vol. 14 (3), 53–72, DOI: 10.1515/pjap-2015-0062

Zabłocka-Żytka, L., Sokołowska, E. (red.). (2016). Pomoc psychologiczna chorym somatycznie. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Tabak, I., Zabłocka-Żytka, L., Czabała, J., Cz. Empowering families with the  experience of mental illness. A presentation of the Polish version of CAMILLE training package. Psychiatria Polska, vol. 50, nr 4, 2016, p. 859-871 , DOI:10.12740/PP/59312

Tabak, I., Zabłocka-Żytka, L., Ryan, P. [i in.]. Needs, expectations and consequences for children growing up in a family where the parent has a mental illness. International Journal of Mental Health Nursing, vol. 25, nr 4, 2016, p. 319-329, DOI:10.1111/inm.12194

Sokołowska, E., Zabłocka-Żytka, L., Kluczyńska S., Wojda- Kornacka J. (2015). Zdrowie psychiczne młodych dorosłych. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Zabłocka-Żytka, L. (2015). Poradnictwo psychologiczne dla osób chorych somatycznie. W: Cz. Czabała, S. Kluczyńska (red.). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN.

Zabłocka-Żytka, L. (2013). Zrozumieć pacjenta. Stres choroby przewlekłej i sposoby radzenia sobie na przykładzie 
pacjentek z rakiem piersi. W: E. Zasępa (red.). Doświadczenie choroby i niepełnosprawności. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Sokołowska E., Zabłocka-Żytka L. (2013). Psychologia rozwojowa dla klinicystów. Pomocne ćwieczenia i interwencje. Warszawa: Fraszka edukacyjna.

Zabłocka-Żytka, L., Hintze, B., Sokołowska, E., Kluczyńska, S. (2011). Ćwiczenia z podstawowych umiejetnosci pomagania. W: B. Weigl, (red.) Psychologia rozwoju i podstawy pomagania. Teoria – ćwiczenia – praktyka (s. 91-162). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Zabłocka-Żytka, L. (2010). Rola wsparcia społecznego w zmaganiu się z chorobą nowotworową. W: E. Zasępa (red.) Gdy myślę choroba...Gdy myślę niepełnosprawność...Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich .W teorii i badaniach. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Zabłocka-Żytka, L., Szulawski, M., Wojda, J., Czabała, Cz. (2010). Zapobieganie zachowaniom destrukcyjnym i autodestrukcyjnym wśród dzieci młodzieży szkolnej. Wnioski z realizacji międzynarodowego projektu “Child and Adolescent Mental Heath in Enlarged European Union”. W: K. Okulicz-Kozaryn, K. Ostaszewski (red.). Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce, część druga. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Zabłocka-Żytka, L., Wojda, J., Smulczyk, M., Czabała, Cz. Zdrowie psychiczne gimnazjalistów uczęszczających do „Szkół z klasą”. Badania porównawcze”. Pedagogika Społeczna 3/2009

Projekty badawcze

2015-2016 realizacja projektu w ramach badań własnych BSTP 39/15-I pt.: „Konstrukcja narzędzia badawczego do oceny zdrowia psychicznego studentów - kontynuacja badań. Badania walidacyjne.”- główny wykonawca.

2014-2015 realizacja projektu w ramach badań własnych pt.: BSTP 35/15-I pt “Badania pilotażowe programu promocji zdrowia psychicznego "PsychoŻak" dla studentów szkół wyższych” - kierownik projektu.

2013-2015 udział w międzynarodowym projekcie badawczym CAMILLE (Empowerment of Children and Adolescents of Mentally Ill Parents through Training of Professionals working with children and adolescents) – głowny wykonawca; http://mailtodawson.wixsite.com/camilleproject

2013- 2015 realizacja projektu w ramach badań własnych nr BSTP 22/13 – I pt. : „Konstrukcja
narzędzia badawczego do oceny zdrowia psychicznego studentów”- kierownik projektu.

2007-2009 udział w międzynarodowym projekcie badawczym CAMHEE (Child and Adolescent Mental Health in Enlarged European Union; Development of effective policies and practices), którego jednym z celów jest weryfikacja, analiza i wdrażane programów promocji zdrowia psychicznego- wykonawca.

2006 -2009 realizacja projektu w ramach badań własnych „ Radzenie sobie ze stresem a zapotrzebowanie na wsparcie społeczne kobiet po mastektomii”- kierownik projektu

Współpraca międzynarodowa

ENTER- European Network on Training, Evaluation and Research In Mental Health – udział w przygotowywaniu oraz realizacji międzynarodowych programów badawczych oraz aplikacyjnych w obszarze zdrowia psychicznego http://mailtodawson.wixsite.com/entermentalhealthnet

Pełnione ważne funkcje

Członek Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych w kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020;
Kierownik Akademickiej Poradni Psychologicznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; od 2014 roku.
Opiekun praktyk IV roku psychologii, specjalność: Kliniczna; od 2014r.
Członek Steering Group ENTER Mental Health; od 2016r.

Zainteresowania pozanaukowe

Popularyzacja wiedzy z zakresu zaburzeń psychicznych, poradnictwa psychologicznego oraz promocji zdrowia psychicznego m.in. wśród studentów, osób z doświadczeniem choroby psychicznej, chorych somatycznie.
Prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dla dorosłych;
Organizacja i prowadzenie warsztatów oraz wsparcia dla osób przewlekle chorych somatycznie i ich rodzin m.in. współpraca ze Stowarzyszeniem „ 3majmy się razem”; http://3majmysierazem.pl

CV in English

dr Lidia Zabłocka-Żytka
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego