EN

Zajenkowska Anna

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Społecznej

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

 • 2009 - Dyplom Doktora Nauk Humanistycznych, Psychologia, Uniwersytet Warszawski
  • Temat pracy doktorskiej: Music Influence on Cognitive Abilities in Relation to Temperamental Characteristics - an Intercultural Comparison
 • 1998-2003 - Dyplom Magistra, Psychologia, Uniwersytet Warszawski
  • Temat pracy magisterskiej: Wpływ muzyki uspokajającej i pobudzającej na wyniki w teście koncentracji uwagi u ekstrawertyków i introwertyków
 • 2001-2002 Specjalizacja z Psychologii Muzyki i Psychologii Ekonomicznej, Uniwersytet Wiedeński
 • 2008-2009 Podyplomowe Studium Bankowości Centralnej i Polityki Pieniężnej, Instytut Nauk Ekonomicznych, Polska Akademia Nauk
 • 2003-2005 Dyplom Magistra, International Commerce, Uniwersytet Korei (Seul, Korea)
  • Temat pracy magisterskiej: Korean work ethics: Modern but still Confucian

Zainteresowania naukowe

Psychologia międzykulturowa, psychologia społeczna, psychologia różnic indywidualnych, psychoanalityczne rozumienie zjawisk społecznych, psychoterapia psychodynamiczna.

Zainteresowania naukowe obejmują międzykulturową psychologię społeczną, w tym porównawcze analizy uwarunkowań reakcji agresywnych oraz funkcji temperamentu w regulacji zachowań społecznych. W szczególności ustalenie znaczenia sytuacji w uruchamianiu reakcji agresywnych u kobiet i mężczyzn w różnych kulturach. Ponadto, poznawcze podstawy różnic międzypłciowych oraz międzykulturowych w zakresie wrogich atrybucji.

Najważniejsze publikacje

Artykuły w czasopismach punktowanych:

 • Zajenkowska, A., Ulatowska, J., Prusik, M., Budziszewska, M. (w druku). Be careful what you wish for! Desired and actual behaviour inconsistency in frustrating and provoking situations as predictors of depression. Studia Psychologica.
 • Mylonas, K., Lawrence, C., Zajenkowska, A., & Russa, M. B. (2017). The Situational Triggers of Aggressive Responses scale in five countries: factor structure and country clustering solutions. Personality and Individual Differences, 104, 172-179.
 • Zajenkowska, A., Jasielska, D., & Melonowska, J. (2017). Stress and Sensitivity to Frustration Predicting Depression among Young Adults in Poland and Korea-Psychological and Philosophical Explanations. Current Psychology, 1-6. 
 • Zajenkowska, A., Konopka, K. (2015). Communion-orientation as an antidote for aggressive behaviour among high provocation sensitive individuals. Personality and Individual Differences, 76, 62-67. 
 • Zajenkowska, A., Zajenkowski, M. & Jankowski, K. S. (2015). The relationship between mood experienced during an exam, proneness to frustration and neuroticism. Learning and Individual Differences. 37, 237–240.
 • Zajenkowska, A., Mylonas, K., Lawrence, C., Konopka, K. & Rajchert, J. (2014). Cross-cultural sex differences in situational triggers of aggressive responses. International Journal of Psychology, 49, 5, 355-363. 
 • Zajenkowska, A., Zimmerman, J.M. (2014). Relative Culture: A study on contexting and extraversion among American and Polish expatriates. Baltic Journal of Management, 9/1, 2-21. 
 • Zajenkowska, A., Jankowski, K., Lawrence, C. & Zajenkowski, M. (2013). Personality and individual differences in responses to aggression triggering events among prisoners and non-prisoners. Personality and Individual Differences, 55/8, 947–951 
 • Zajenkowska, A., Zajenkowski, M. (2013). Temperament and Living Conditions: A Comparison Study of Poles and Koreans. Stress and Health, 29/1, 64–69. 

Rozdziały i książki:

 • Zajenkowska, A., Levin, U. (w druku). Europe on the couch. Karnac books: London.Zajenkowska, A.(red.) (2016). Kozetka dla Polski, analityczno-grupowe spojrzenie na polskość. Smak Słowa: Sopot.
 • Zajenkowska, A. (2013). Komunikacja międzykulturowa.: W: J. Frelak, W. Klaus (red.). Inspirator wielokulturowy. (s.40-54). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Zajenkowska, A. (2013). Scenariusze warsztatów.: W: J. Frelak, W. Klaus (red.). Inspirator wielokulturowy. (s.115-130). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Zajenkowska, A. (2012). Czynniki kulturowe w psychoterapii na przykładzie empatii. W: L. Grzesiuk i H. Suszek (red.). Psychoterapia. Pogranicza. (s.291-303). Warszawa: ENETEIA

Projekty unijne i inne

 • Przewodnicząca Rady Narodowej w projekcie Family Justice Center, finansowanym z funduszy EU w ramach programu DAPHNE i administrowanym przez organizację holenderską MOVISIE, a realizowanym min. w Polsce, przez Centrum Praw Kobiet.

 • Udział, jako wykonawca w projektach Instytutu Spraw Publicznych: „Na styku kultur – działania na rzecz budowy dialogu międzykulturowego” - Europejski Fundusz na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (2013-2016); "Psychoedukacja i wiedza obywatelska drogą do integracji" - Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców (2010-2012). W ramach projektów prowadzone są warsztaty międzykulturowe oraz przygotowywane publikacje dot. problematyki wielokulturowości.

 • Członek Rady Konsultacyjnej w ramach projektu "Weź kurs na wielokulturowość. Edukacja na temat praw człowieka oraz wielokulturowości kluczem do budowania otwartego społeczeństwa przyjmującego obywateli państw trzecich" (2011), projekt realizowany przez Helsińską Fundację Praw Człowieka

Uczestnictwo w towarzystwach naukowych i pełnione funkcje

 • Delegatka w sekcji psychotearpii grupowej w European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector

 • Przewodnicząca Komisji Naukowej i Członek Zarządu w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów (IAGR)

 • Członek: Instytutu Analizy Grupowej Rasztów (IAGR); Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP); Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS); International Society for Research on Aggression (ISRA); International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP)

 • Recenzent w Asian Journal of Social Psychology, Baltic Journal of Management, European Journal of Psychology

Zainteresowania pozanaukowe

Analityczna psychoterapia grupowa i indywidualna:

 • Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Certyfikat Analityka Grupowego przyznany przez Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”

CV (in English)

dr Anna Zajenkowska
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego