EN

Zawadzka Dorota

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Psychologii Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży

Kontakt: (kliknij)

 

Kariera naukowa

 • doktorat w zakresie pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • magisterium z pedagogiki na Wydziale Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • magisterium z psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zainteresowania naukowe

Zdrowie i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży szkolnej

Najważniejsze publikacje

 • Mazur J., Kowalewska A., Baska T., Sigmund E., Nałęcz H., Nemeth A., Zawadzka D.: Patterns of Physical Activity and Multiple Risk Behaviour in Adolescents from Visegrad Countries. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2014, 12(1): 56-67.
 • Mazur J., Małkowska-Szkutnik A., Zawadzka D. Jakość funkcjonowania gimnazjum a postrzeganie przez uczniów środowiska szkoły.  Hygeia Public Health. 2016, 51(2): 194-201.
 • Tabak I., Mazur J., Zawadzka D. Physical activity as a factor protecting teenage boys from tobacco and marihu ana use. Przegląd Epidemiologiczny. 2015, 69: 795-800.
 • Zawadzka D., Stalmach M. Problemy psychologiczne osób w okresie starości. Cz. I. Najważniejsze wyzwania i trudności. Higeia Public Health. 2015,  50 (2): 298-304.
 • Zawadzka D., Stalmach M. Problemy psychologiczne osób wokresie starości. Cz. II. Drogi rozwojowe i wybrane metody pomocy psychologcznej. Higeia Public Health. 2015, 50(2): 305-313.
 • Mazur J., Dzielska A., Zawadzka D., Tabak I., Małkowska – Szkutnik A. Subjective health of adolescents from familie receiving social assistance. Public Health. PUHE-D-15-00237, DOI: 10.1016/j.puhe.2015.11.004.
 • Zawadzka D., Mazur J., Oblacińska A. Samoocena sprawności fizycznej i witalności a aktywność fizyczna młodzieży szkolnej. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2015, 96(1): 149-156.
 • Zawadzka D., Stalmach M., Tabak I. Zdrowie i zadowolenie z życia uczniów w wieku 13–17 lat jako determinanty subiektywnej witalności, Pediatria Polska. 2016, 91(1): 14-19. http://dx.doi.org/10.1016/j.pepo.2015.10.009.
 • Tabak I., Zawadzka D. The Importance of Positive Parenting in Predicting Adolescent Mental Health. Journal of Family Studies.  RJFS-2015-0209.R1.
 • Zawadzka D, et al. Poczucie sensu życia a samoocena zdrowia i osiągnięcia szkolne uczniów w wieku 13–17 lat. Pediatr Pol. (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.pepo.2016.08.007

Projekty badawcze

 • 2013 r. – badania ogólnopolskie oraz raport dla Ministerstwa Sportu i Turystyki –AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W WIEKU 9-17 LAT. Aktualne wskaźniki, tendencje ich zmian oraz wybrane zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania. Projekt na zlecenie MSiT, finansowany przez MSiT. – 120 000 zł – badanie ankietowe audytoryjne 3000 osób – współautor raportu, realizator badań terenowych, kierownik grantu: Prof. Dr hab. Joanna Mazur
 • 2014 r. – badania międzynarodowe IV edycja HBSC (Heath Behaviour School – aged Children) – finansowanie zewnętrzne - 8000 osób – koordynator badań terenowych, kierownik grantu (strona Polska): Prof. dr hab. Joanna Mazur
 • 2014 r. – 2015r. – zadanie statutowe IMiD: Szamka – zachowania żywieniowe młodzieży szkolnej –  finansowane ze środków MNiSW - 1500 osób, kierownik grantu: Anna Dzielska
 • 2015 r. – grant realizowany wspólnie z UW: Młodzież i zdrowie – 1600 osób, realizator badań terenowych, kierownik grantu: Dr hab. Anna Kowalewska
 • 2014 r. – 2015 r. - zadanie statutowe IMiD: Media elektroniczne a relacje rodzinne i jakość życia dzieci i młodzieży – finansowane ze środków MNiSW - 1500 osób, koordynator prac terenowych, kierownik grantu: Dr n. hum. Izabela Tabak
 • 2014 r. – 2016 r. - grant dla NCN: Zdrowie i szkoła – 4000 osób, koordynator badań terenowych, kierownik grantu: prof. Dr hab. Joanna Mazur
 • 2015 r. – V4Voices – grant krajów Grupy Wyszehradzkiej przy wykorzystaniu norm społecznych. „ARE WE GROWING UP HEALTHY? Social norms approach to promote healthy adolescent lifestyle in Visegrad” grant fifnansowany przez Fundusz Wyszehradzki – realizator badania (strona Polska)
 • 2015 r. – zadanie statutowe finansowane przez MNiSW – Instytut Matki I Dziecka: „ZAGROŻENIE PRZEDWCZESNYM ROZWOJEM MIAŻDŻYCY U DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ NA TRZECH POZIOMACH EDUKACJI ORAZ DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PODEJMOWANE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM”
 • 2015 r. – zadanie statutowe IMiD: Rola ojca we wspieraniu matki karmiącej piersią – wstępna ocena problemu, finansowany ze środków MNiSW, realizator badania, kierownik badania: Dr n. med. Elżbieta Wojdan – Godek.
 • 2015 r. – 2017 r. - projekt WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI). Szkolenie koordynatorów wojewódzkich. Kierownik badania: dr hab. n. med., prof. IMiD Anna Fijałkowska \

Współpraca międzynarodowa

 •  W projektach badawczych HBSC, COSI
 • Pełnione ważne funkcje
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Płocku
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej
 • Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
 • Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • Psychoonkologia, gerontologia, opieka paliatywna, interwencja kryzysowa, kino, czytanie książek, podróże
dr Dorota Zawadzka
09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego