EN

Prelegent: prof. dr. hab. Ewa Trzebińska (Wydział Psychologii USWPS)

Dyskutant: dr hab. n. med. Paweł Holas (Wydział Psychologii UW) 

Prowadzący seminarium: dr Justyna Sarzyńska-Wawer (Instytut Psychologii PAN)

Termin: 15.03.2019 (piątek w godz. 10:00-12:00)

Miejsce: Sala Senatu (II piętro, budynek C), Akademia Pedagogiki Specjalnej.

 

Streszczenie referatu 

Celem wystąpienia jest poddanie pod dyskusję przydatności w psychoterapii konstruktywistycznego

ujęcia emocji. Ujęcie to kładzie nacisk na wieloetapowe powstawanie emocji, ich wieloskładnikowy i

doraźny charakter, a także na ich określone podmiotowe uwarunkowania. W porównaniu z

tradycyjnym pojmowaniem emocji może to otwierać szersze i bardziej osiągalne możliwości

precyzyjnego wyznaczania celów i sposobów interwencji w zakresie poprawy emocjonalnych

kompetencji. Przedstawiony będzie model powstawania emocji w ujęciu konstruktywistycznym, który

wiąże pojęcia dotyczące procesów afektywnych dotychczas rozpatrywane raczej oddzielnie –

zarówno te bardzo dobrze już znane, jak regulacja emocji czy poznawcze reprezentacje emocji, jak

też te dopiero od niedawana stosowane do pełniejszego zrozumienia emocji, jak współpobudzenie

afektywne czy meta-emocje. Przedstawione będą implikacje tego modelu dla psychoterapii

zilustrowane przykładami badań, których wyniki rzucają światło na możliwość prowadzenia „w

duchu” konstruktywistycznym konkretnych oddziaływań poprawiających kompetencje emocjonalne. 

Aktualności

12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…