EN

Prelegent: prof. dr. hab. Ewa Trzebińska (Wydział Psychologii USWPS)

Dyskutant: dr hab. n. med. Paweł Holas (Wydział Psychologii UW) 

Prowadzący seminarium: dr Justyna Sarzyńska-Wawer (Instytut Psychologii PAN)

Termin: 15.03.2019 (piątek w godz. 10:00-12:00)

Miejsce: Sala Senatu (II piętro, budynek C), Akademia Pedagogiki Specjalnej.

 

Streszczenie referatu 

Celem wystąpienia jest poddanie pod dyskusję przydatności w psychoterapii konstruktywistycznego

ujęcia emocji. Ujęcie to kładzie nacisk na wieloetapowe powstawanie emocji, ich wieloskładnikowy i

doraźny charakter, a także na ich określone podmiotowe uwarunkowania. W porównaniu z

tradycyjnym pojmowaniem emocji może to otwierać szersze i bardziej osiągalne możliwości

precyzyjnego wyznaczania celów i sposobów interwencji w zakresie poprawy emocjonalnych

kompetencji. Przedstawiony będzie model powstawania emocji w ujęciu konstruktywistycznym, który

wiąże pojęcia dotyczące procesów afektywnych dotychczas rozpatrywane raczej oddzielnie –

zarówno te bardzo dobrze już znane, jak regulacja emocji czy poznawcze reprezentacje emocji, jak

też te dopiero od niedawana stosowane do pełniejszego zrozumienia emocji, jak współpobudzenie

afektywne czy meta-emocje. Przedstawione będą implikacje tego modelu dla psychoterapii

zilustrowane przykładami badań, których wyniki rzucają światło na możliwość prowadzenia „w

duchu” konstruktywistycznym konkretnych oddziaływań poprawiających kompetencje emocjonalne. 

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego
27-08-2019

INAUGURACJA

3 października (czwartek), w audytorium im. Janusza Korczaka, rozpoczynamy nowy rok akademicki 2019/2020. Wykład inauguracyjny pt. ”Zapiski na marginesie sztuki” wygłosi Profesor Jan Englert - Dyrekto…