EN

Prelegent: Dr hab. n med. Paweł Holas (Wydział Psychologii UW)

Dyskutanci: prof. dr. hab. Czesław Czabała (Instytut Psychologii APS), dr Tomasz Jankowski (Instytut Psychologii KUL)

Prowadzący seminarium: dr Rafał Styła (Wydział Psychologii UW)

Termin: 10.05.2019 (piątek w godz. 10:00-12:00)

Miejsce: Sala Senatu (II piętro, budynek C), Akademia Pedagogiki Specjalnej.

 

Streszczenie

Uważność opisywana jest jako „szczególny rodzaj uwagi: świadomej, skierowanej na obecną chwilę i nieosądzającej”(Kabat-Zinn, 1994) a jej praktykowanie osadzone jest w wielowiekowych tradycjach medytacyjnych. W ostatnich dwóch dekadach obserwuje się na świecie znaczny wzrost zainteresowania uważnością i interwencjami opartymi na uważności (MBI) w terapii zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych, a fala zainteresowania uważnością od paru lat obecna jest również w Polsce. Wśród MBI szczególne miejsce zajmuje Terapia Poznawcza Oparta na Uważności (MBCT), ze względu na osadzenie w teorii poznawczej i udokumentowaną skuteczność w zapobieganiu nawrotom depresji. W przeciwieństwie do terapii poznawczej MBCT kładzie wszakże nacisk nie tyle na modyfikację treści myślenia, co na zmianę procesu myślenia, a szerzej zmianę relacji z własnymi przeżyciami powodującymi dystres oraz na bardziej ucieleśnione doświadczenie chwili bieżącej.

Podczas referatu obok praktycznego zilustrowania ćwiczenia uważności oraz podzielenia się doświadczeniem jej praktykowania i uczenia, omówię odnosząc się do literatury i badań własnych podstawowe psychologiczne modele uważności oraz mechanizmy działania i skuteczność MBCT w terapii depresji i wybranych zaburzeń lękowych.

Aktualności

09-09-2019

spotkanie naukowe (wykład i warsztat)

Zapraszamy na dwudniowe seminarium dotyczące agresji - O AGRESJI PRZY KAWIE. Naszym gościem będzie Nina Gehrer - wykładowca na Universitat Tubingen. 24-25 września - APS - sala 1109 (stara sala Senatu…
30-08-2019

Ankieta w USOSweb

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w USOSwebie, do 2019-09-16 trwa ocena zajęć i prowadzących
28-08-2019

Wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego

Pracownia Komunikacji i Mediów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej otrzymała wyróżnienie w Konkursie "Promocja słowem" na publikację artykułu promocyjnego