Kierunki studiów i specjalności

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych został utworzony w 2006 roku. Na Wydziale prowadzone są trzy kierunki studiów:

 

praca socjalnaod roku akademickiego 2006/2007 kierunek Praca socjalna 

 

 

Socjologia II stopniaod roku akademickiego 2007/2008 kierunek Socjologia

 

 

psychologiaod roku akademickiego 2008/2009 kierunek Psychologia