Socjologia II stopnia

 

 

 

        SOCJOLOGIA

Kierunek Socjologia, początkowo jako jedynie studia I stopnia (trzyletnie studia licencjackie), został utworzony na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w 2007 roku. Studia II stopnia (dwuletnie studia magisterskie) na tym kierunku zostały uruchomione w 2010 roku. W 2013 roku Socjologia uzyskała pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia Wydział Stosowanych Nauk Społecznych zdobył  w 2015 roku.

Program studiów na kierunku Socjologia realizuje misję uczelni, zgodnie z którą nadrzędnym celem jest kształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych – jak i troszczących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk, na rzecz których będą pracować, między innymi osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności.

 

Socjologia I stopniaSocjologia studia I stopnia

 

 

Socjologia II stopniaSocjologia studia II stopnia