Etyka badań naukowych

Skład Komisji ds. Badań Naukowych w kadencji 2016-2020

dr hab., prof. APS Helena Ciążela - przewodnicząca

dr hab., prof. APS Danuta Duch-Krzystoszek

dr hab., prof. APS Urszula Jeruszka

dr Iwona Konieczna

dr Iwona Stachowska

dr Małgorzata Stawska

dr Monika Zima-Parjaszewska

 

Regulamin Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

Formularz wniosku o ocenę projektu do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych

Kodeks etyczno-zawodowy psychologa