Strategia rozwoju Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych

Strategia rozwoju Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych na lata 2016-2020